Compensa i WARTA opóźniały wypłatę odszkodowań. KNF nałożył wysoką karę

Najnowsze

tvn24 | TVN24Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat ws. kar dla towarzystw ubezpieczeniowych

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła we wtorek karę za dwa towarzystwa ubezpieczeniowe - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" SA. W sumie kary to prawie 300 tys. zł.

Jak informuje Komisja w komunikacie po posiedzeniu, Compensa otrzymała karę w wysokości 70 tys. zł "za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych".

Kara dotyczy też "niewywiązania się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu".

Także "WARTA"

Za takie same przewinienia KNF ukarała dziś też karą 120 tys. zł Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" SA. "WARTA" SA - jako następca prawny HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA - otrzymało także karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

Kara także dotyczy "niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu".

Autor: mn//gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24 | TVN24