Co przyniesie nowy tydzień. M.in. dane z przemysłu i o nastrojach w gospodarce

Najnowsze

shutterstock.comW tym tygodniu czekamy m. in. na serię publikacji GUS

Nowy tydzień przyniesie ważne dane z polskiej gospodarki. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w przedsębiorstwach, a także o koniunkturze w przemyśle i wśród konsumentów. O ważnych terminach powinni pamiętać też przedsiębiorcy.

W poniedziałek mija termin rozliczenia z ZUS przedsiębiorców opłacających składki (poprzedni miesiąc) na ubezpieczenie społeczne, składki zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Poniedziałek to także termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości (osoby prawne). Z kolei w czwartek mija termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT).

NBP

18 lutego na jednodniowym posiedzeniu zbierze się Rada Polityki Pieniężnej. Nie jest to posiedzenie decyzyjne Rady, w sprawie wysokości stóp procentowych RPP wypowiedziała się na początku lutego. Z kolei w czwartek poznamy opis dyskusji Rady na lutowym posiedzeniu (tzw. minutes).

GUS

W tym tygodniu sporo danych zaprezentuje Główny Urząd Statystyczny. We wtorek o godz. 14.00 poznamy wstępne wyniki dotyczące przeciętnego zatrudniania i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu oraz dane z budownictwa mieszkaniowego (także za styczeń). Prezes GUS wyda też komunikat o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w całym 2013 r. oraz drugim półroczu 2013 r. W środę 19 lutego (godz. 14.00) poznamy dane na temat cen produktów rolnych w styczniu, dynamiki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w tym miesiącu oraz cen produkcji sprzedanej w przemyśle i w branży budowlano montażowej (dane za styczeń). Tego dnia możemy też spodziewać się komunikatu prezesa Urzędu dotyczącego zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2013 r., w porównaniu do III kwartału. W piątek 21 lutego GUS opublikuje z kolei wstępne informacje o koniunktorze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym. GUS poda też informację sygnalną o koniunkturze konsumenckiej w lutym. W dniach od 20-28 lutego możemy spodziewać się komunikatu ws. ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2013 r.

Europejski Bank Centralny

Z ważniejszych danych z Europy - 18 lutego EBC opublikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe eurosystemu oraz miesięczny bilans płatniczy w strefie euro.

Eurostat

W środę europejski urząd statystyczny - Eurostat - poda dane na temat produkcji budowlanej w grudniu.

Zmiany w kodeksie karnym

W poniedziałek wchodzi w życie zmiana w Kodeksie postępowania karnego. Przewiduje ona możliwość wnoszenia zażalenia na postanowienie sądu o odmowie wydania tzw. listu żelaznego. Jest to specjalny sądowy dokument gwarantujący oskarżonemu przebywającemu za granicą, że pozostanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania, jeśli złoży oświadczenie o stawieniu się do sadu lub prokuratora w wyznaczonym terminie. Dotychczasowe przepisy umożliwiały odwołanie się od postanowienia sądu odwołującego list żelazny, jak również od orzeczenia dotyczącego przepadku przedmiotu poręczenia lub ściągnięciu wartości majątkowych w razie odwołania listu żelaznego. Natomiast odmowa wydania listu żelaznego nie mogła być zaskarżana.

Autor: mn//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com