Co dziecko, to tydzień?

Najnowsze

sxc.huOjcowskie urlopy są niedoprecyzowane

Ile dzieci, tyle tygodni wolnego? Nie wiadomo. Przepisy, które regulują tzw. urlopy tacierzyńskie nie rozstrzygają, czy np. ojcowie bliźniaków mogą otrzymać nie jeden, a dwa tygodnie urlopu ojcowskiego - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna". Zdaniem prawników rozstrzygną o tym sądy.

Mężczyźni od 1 stycznia 2010 roku mogą korzystać z urlopu ojcowskiego. Od 2012 roku jego wymiar ma wzrosnąć do dwóch tygodni. Co jednak, kiedy urodzą się dwojaczki lub trojaczki? Co jeśli ich ojciec najpierw wykorzysta tydzień urlopu na jedno dziecko, a następnie złoży wniosek o udzielenie drugiego tygodnia na drugie?

Przepisy kodeksu pracy nie biorą pod uwagę takiej sytuacji. Przewidują jedynie, że "pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze tygodnia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia".

Ile? Wciąż nie wiadomo

Z jednoznaczną oceną mają też problem eksperci. – W mojej ocenie pracownik ojciec ma prawo jedynie do jednego tygodnia urlopu ojcowskiego, nawet jeśli urodziły się bliźnięta. Gdyby ustawodawca chciał uzależnić okres urlopu ojcowskiego od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie, wówczas wyraźnie by to wskazał, tak jak przypadku urlopów macierzyńskich – mówi Katarzyna Dulewicz, partner w kancelarii CMS Cameron McKenna.

Podobną opinię w tej sprawie przedstawiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Resort podkreśla, że kodeks pracy nie różnicuje wymiaru urlopu ojcowskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie.

A zdaniem niektórych powinno. – Moim zdaniem wymiar urlopu ojcowskiego, podobnie jak wymiar urlopu macierzyńskiego, powinien być uzależniony od liczby urodzonych dzieci przy porodzie – mówi Dorota Głogosz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Jej zdaniem tylko wtedy zrealizowany zostanie jeden z celów wprowadzenia takich przepisów, czyli wsparcie kobiet rodzących dzieci.

Trudno będzie odmówić

Jak podkreśla w rozmowie z "DzGP" Alicja Dobrenko, prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Marcin Wojewódka, trudno będzie pracodawcy uzasadnić odmowę udzielenia urlopu na drugie z bliźniąt, skoro pracownik może wykorzystać tydzień urlopu do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

W razie sporu między pracownikiem a firmą wątpliwości te będzie musiał rozstrzygnąć sąd pracy.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu