Najnowsze

Co da ci OFE?

Najnowsze

 
sxc.huKapitał OFE znowu rośnie, ale na wypłatę trzeba jeszcze poczekać

Od nowego roku kobiety zaczną otrzymywać emerytury z tzw. II filara. Mężczyźni muszą na to poczekać jeszcze pięć lat. Podpisana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustawa o dożywotnich emeryturach kapitałowych określa zasady wypłacania emerytur gromadzonych na indywidualnych kontach w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Ustawa reguluje zasady wypłacania emerytur w tzw. nowym systemie, czyli z indywidualnych kont w OFE. Jako pierwsze nowe emerytury otrzymają po 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone w 1949 roku, czyli najstarszy rocznik uprawniony do korzystania z II filara. Trafią one wyłącznie do kobiet. Mężczyźni, ze względu na wyższy o 5 lat wiek emerytalny, po raz pierwszy otrzymają je w 2014 r.

Podpisane, do poprawki

Ten 5-letni okres, zdaniem prezydenta, pozwala na uznanie, że "uda się jeszcze poprawić błędy w ustawie o emeryturach kapitałowych". Prezydent zaliczył do nich przede wszystkim brak waloryzacji świadczeń i dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE.

Podczas debaty w Sejmie duże zastrzeżenia w rządowym projekcie budziła też rezygnacja z emerytur małżeńskich, które proponował PiS.

Rząd postawił na swoim

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta ustawą, emerytury kapitałowe w nowym systemie będą się dzielić na okresowe i dożywotnie. Emerytura okresowa ma być wypłacana do 65. roku życia. Warunkiem jej otrzymania będzie ukończenie 60 lat oraz to, aby wysokość zgromadzonych środków na rachunku otwartego funduszu emerytalnego była równa lub wyższa od 20-krotności dodatku pielęgnacyjnego. Emerytury okresowe mają ma być corocznie waloryzowane.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej będzie wygasało automatycznie w dniu poprzedzającym dzień, w którym członek OFE, tak kobieta jak mężczyzna, ukończy 65 lat. Od tego dnia wypłacana będzie dożywotnia. Nie będzie już ona waloryzowana, jej wysokość będzie zależała od zysków lub strat funduszu emerytalnego. W sytuacji gdy OFE osiągną zysk albo nadwyżkę, wysokość dożywotnich emerytur kapitałowych będzie ustalana ponownie w tych samych terminach, gdy będą waloryzowane renty i emerytury z FUS.

Warto dorabiać

Jeżeli emeryt będzie pracował i nadal opłacał składki, wysokość jego emerytury zostanie (na jego wniosek) ustalona ponownie. Osoby otrzymujące rentę rodzinną będą miały prawo do jednoczesnego pobierania własnej okresowej emerytury kapitałowej.

Raczej się nie podzielisz...

Co do zasady emerytury kapitałowe nie będą dziedziczone. Jeżeli jednak emeryt umrze w ciągu trzech pierwszych lat od momentu rozpoczęcia pobierania dożywotniej emerytury kapitałowej, to tzw. jednorazowa wypłata gwarantowana zostanie wypłacona wskazanym przez niego spadkobiercom. Gdy śmierć emeryta nastąpi po upływie 3 lat od momentu, w którym zaczął pobierać świadczenie, jego pieniądze staną się elementem systemu solidarnościowego, co w praktyce oznacza, że rodzina lub inna osoba pieniędzy nie odziedziczą.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości