Chcą zostać w Irlandii

Najnowsze

Aktualizacja:

Większość imigrantów z 10 krajów UE, przyjętych do Wspólnoty w 2004 roku, nie ma zamiaru opuszczać Irlandii - pisze czwartkowy "The Irish Times" i na dowód przedstawia analizę numerów ubezpieczenia socjalnego (tzw. PPS) wydanych przybyszom cztery lata temu.

70 proc. numerów PPS jest nadal w użyciu, tylko trzy na dziesięć to numery, którymi przestano się posługiwać. Numery PPS są w Irlandii niezbędne do odciągania składek ubezpieczenia socjalnego, rozliczeń podatkowych i ubiegania się o świadczenia.

Czyli nie ma stagnacji...

Dane wydają się przeczyć rozpowszechnionemu w Irlandii przeświadczeniu, iż spowolnienie na rynku mieszkaniowym i będąca tego wynikiem dekoniunktura w sektorze budowlanym skłoniła wielu migrantów, zwłaszcza Polaków (których w Irlandii mieszka około 200 tys.), do powrotu do kraju w ostatnich 12 miesiącach.

Choć w 2007 roku dynamika napływu imigrantów na Zieloną Wyspę zmniejszyła się o połowę w porównaniu z poprzednimi latami, to jak widać Ci, którzy przyjeżdżają, bardzo chętnie znajdują w Irlandii swój nowy dom.

Źródło: PAP, lex.pl