Ceny wyhamowują

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC Biznes, fot. sxc.huCeny hamują

Inflacja w Polsce powoli wyhamowuje. Średni poziom cen konsumpcyjnych w październiku był o 3,1 proc. wyższy niż przed rokiem. To wzrost mniejszy niż oczekiwali analitycy, którzy spodziewali się inflacji na poziomie 3,2 proc. W porównaniu z wrześniem ceny urosły nam o 0,1 proc.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku był w październiku niższy niż we wrześniu (3,1 proc. wobec 3,4 proc.) i znalazł się juz poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. +/- 1 proc.).

Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 5,7 proc.) oraz wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 3 proc.).

Na przeciwległym biegunie była dynamika cen odzieży i obuwia oraz spadek cen w zakresie transportu.

Co zdrożało od września?

W październiku 2009 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,1 proc. Po notowanej od czerwca serii spadków teraz wzrosły ceny żywności (o 0,3 proc.). Najbardziej podrożały warzywa (o 5,5 proc.) i tłuszcze zwierzęce (o 3,2 proc., w tym, w wyniku znacznego wzrostu cen zbytu, masło – o 4,4 proc.).

Więcej niż w poprzednim miesiącu należało zapłacić za owoce (o 1,4 proc.), miód (o 1 proc.) oraz czekoladę (o 0,4 proc.). Zdrożały artykuły w grupie „mleko, sery i jaja” (o 0,3 proc., w tym jaja – o 1,2 proc., a sery dojrzewające i topione – o 0,9 proc.).

Utrzymał się obserwowany od lipca br. spadek cen drobiu, za który w październiku konsumenci płacili o 4 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. Tańszy niż przed miesiącem był ryż (o 2,1 proc.), a także, z uwagi na wysoką podaż tańszego mięsa z importu, mięso wieprzowe (o 1,9 proc.).

Od maja notuje się obniżanie cen cukru, za który należało zapłacić o 1,3 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. Duże zbiory zbóż i wysokie zapasy ubiegłoroczne przełożyły się na spadek cen mąki (o 0,5 proc.). Ceny napojów bezalkoholowych, podobnie jak przed miesiącem, wzrosły przeciętnie o 0,3 proc., w tym herbaty – o 0,7 proc., soków – o 0,2 proc., a kawy – o 0,1 proc..

Ceny wód mineralnych lub źródlanych obniżyły się (o 0,2 proc.). Za wyroby tytoniowe należało zapłacić o 0,4 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Podobnie jak przed miesiącem zanotowano niewielki wzrost cen napojów alkoholowych (o 0,1 proc.).

Wprowadzanie na rynek nowej kolekcji sezonowej spowodowało, iż w październiku br. nadal rosły ceny obuwia (o 2,7 proc.) oraz odzieży o 1,3 proc. - ale i tak były one niższe niż przed rokiem

Droższe mieszkanie...

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły o 0,2 proc.. W niewielkiej skali podrożało użytkowanie mieszkania (o 0,1 proc.). Więcej płacono za usługi kanalizacyjne (o 0,2 proc.). Nieznacznie zdrożało zaopatrywanie w wodę i wywóz nieczystości (śmieci) (po 0,1 proc.). W październiku br. opłaty za najem mieszkania podniesiono o 0,2 proc..

Ceny nośników energii wzrosły przeciętnie o 0,3 proc.. Wprowadzanie nowych taryf spowodowało, że opłata za energię cieplną była wyższa o 0,9 proc.. Więcej płacono za opał (o 0,5 proc.).

W październiku br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego wzrosły o 0,2 proc.. Więcej niż we wrześniu należało zapłacić za środki do prania i czyszczenia (o 0,3 proc.), Wyższe były ceny usług związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 0,2 proc.).

Opłaty związane ze zdrowiem podniesiono w październiku br. o 0,1 proc.. Więcej należało zapłacić za usługi stomatologiczne i lekarskie (po 0,2 proc.). Nieznacznie wzrosły ceny urządzeń i sprzętu terapeutycznego (o 0,1 proc.).

Ceny w zakresie transportu obniżały się trzeci miesiąc z kolei i były niższe niż w ub. miesiącu o 0,8 proc.. Odnotowano dalszą obniżkę cen paliw do prywatnych środków transportu (o 1,7 proc.). Samochody osobowe sprzedawano po cenach o 0,4 proc. niższych niż we wrześniu br.

...i czas wolny

Opłaty związane z łącznością obniżyły się przeciętnie o 0,1 proc.. W wyniku promocji wprowadzanych przez operatorów potaniały usługi internetowe (o 1 proc.). Mniej niż we wrześniu br. płacono za sprzęt telekomunikacyjny (o 0,4 proc.).

Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą obniżyły się o 0,6 proc.. Sezonowy spadek popytu na usługi turystyczne wpłynął na dalsze obniżki cen w zakresie turystyki zorganizowanej (o 3,7 proc.), w tym za granicą – o 5,2 proc., a w kraju – o 3,1 proc..

Potaniał sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny (o 0,6 proc.). Więcej niż przed miesiącem należało zapłacić za bilety do kin, teatrów i na koncerty (o 0,4 proc.).

W październiku br. opłaty dotyczące edukacji wzrosły o 1 proc. w tym opłaty w zakresie szkolnictwa wyższego – o 1,9 proc..

Ceny w restauracjach i hotelach były wyższe niż we wrześniu br. o 0,2 proc.. Opłaty za wyżywienie w stołówkach podniesiono o 1,6 proc..

Spośród innych towarów i usług, w październiku br. wzrosły ceny wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych (o 0,5 proc.), a także środków do higieny osobistej (o 0,4 proc.). Odnotowano wzrost cen w zakresie ubezpieczeń (o 0,2 proc.).

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC Biznes, fot. sxc.hu