Ceny wciąż zwalniają

Najnowsze

TVN24GUS podał dane o inflacji

Ceny w czerwcu wrosły o 3,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem - podał Główny Urząd Statystyczny. To nieco więcej niż spodziewał się resort finansów, ale zgodnie z opiniami analityków rynkowych.

Według prognoz MF, inflacja w czerwcu miała wynieść 3,4 proc., a według analityków ankietowanych przez agencję Reutera 3,6 proc. Z kolei w porównaniu z majem 2009 czerwcowe ceny okazały się o 0,2 procent wyższe, co jest zgodne z oczekiwaniami analityków. W maju inflacja wynosiła w 3,6 proc., licząc rok do roku.

Jak podał GUS, największy wpływ na czerwcowe tempo wzrostu cen ogółem miały podwyżki opłat związanych z transportem (o 3,0 proc.), które podniosły wskaźnik o 0,27 pkt proc. Miesięczny spadek cen żywności (o 1,2 proc.) obniżył inflację o 0,28 pkt proc.

"Letnie" jedzenie tańsze

Warto zauważyć, że czerwiec był pierwszym miesiącem tego roku, w którym potaniała żywność. Najbardziej potaniały owoce (o 11,3 proc.) i warzywa (o 7,5 proc.), o czym zdecydowały czynniki sezonowe. Tańsze niż przed miesiącem były artykuły w grupie „mleko, sery i jaja” (o 0,3 proc.).

Czerwiec był czwartym z kolei miesiącem wzrostu cen mięsa, za które płacono o 1,2 proc. więcej niż w maju. To przełożyło się na dynamikę cen wędlin, za które w czerwcu br. należało zapłacić o 0,6 proc. więcej niż przed miesiącem. Ceny napojów bezalkoholowych wzrosły przeciętnie o 0,5 proc., a alkoholowych o 0,4 proc.. Przesunięty w czasie efekt podwyżki stawek podatku akcyzowego wpłynął na dalszy wzrost cen wyrobów tytoniowych o 1,7 proc.

W lipcu dalszy spadek

Inflacja w lipcu może spaść do poziomu około 3 proc. rok do roku - powiedział PAP Marek Rozkrut, dyrektor departamentu polityki finansowej, analiz i statystyki w Ministerstwie Finansów.

- Dane GUS są zbliżone do szacunków inflacji MF. Rozpiętość szacunków inflacji była bardzo duża. To wynikało z dużych wahań cen żywności w tym okresie. Różnica między danymi GUS a szacunkami ministerstwa dotyczy głównie oceny spadku cen żywności. GUS podał, że miesiąc do miesiąca spadły one o 1,1 proc., co było odrobinę mniej niż szacowane przez nas 1,5 proc. - powiedział.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24