Ceny rozłożone na czynniki nie zaskoczyły

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Ceny rosną zgodnie z prognozami NBP

Cztery rodzaje inflacji, czyli ceny grupowane przez NBP w zależności od ich charakteru, rosły w sierpniu zgodnie z oczekiwaniami - poinformował bank centralny w komunikacie. Ogólna inflacja liczona przez GUS rok do roku wzrosła, ale miesiąc do miesiąca spadła.

Od marca tego roku NBP publikuje cztery miary inflacji bazowej: inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii (eliminuje ceny dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe), inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (eliminuje ceny, które nie są kształtowane przez mechanizmy rynkowe, lecz podlegają różnego rodzaju regulacjom), inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych (powstaje poprzez wyłączenie wpływu cen najbardziej zaburzonych, czyli szczególnie wrażliwych na różnego rodzaju szoki popytowe i podażowe) oraz 15% średnia obcięta (średnia ważona na zbiorze grup cen, których wagi skumulowane - odpowiadające uprzednio posortowanym rosnąco wskaźnikom cen - są większe niż 15% i mniejsze niż 85%).

W normie

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w sierpniu 2,9 proc. w ujęciu rocznym, podobnie jak miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w sierpniu 3,1 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,9 proc. w lipcu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,9 proc., a liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej - 3,7 proc. Obie były wyższe o 0,1 punktu procentowego niż w lipcu.

Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w sierpniu wyniósł 3,7 proc. rok do roku wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej.

Źródło: ISB

Źródło zdjęcia głównego: TVN24