Budżet wpłaci do ZUS 37,1 mld zł

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24ZUS w 2011 roku będzie miał o 22,8 mld zł większe wydatki od dochodów

Dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego m.in. wypłacane są emerytury, wyniesie w 2011 roku 37,1 mld zł - wynika z projektu budżetu państwa na przyszły rok. Przychody FUS w 2011 roku razem z dotacją mają wynieść 162 mld zł, a wydatki - 184,8 mld zł. Dotacja do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wyniesie 15,2 mld zł i będzie o 1,4 proc. niższa niż w tym roku.

WIĘCEJ O BUDŻECIE 2011 CZYTAJ TU

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2011 roku ma otrzymać, oprócz dotacji budżetowej, 4 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej. W 2010 roku na uzupełnienie niedoboru funduszu wynikającego z przyczyn demograficznych FUS otrzymał 7,5 mld zł.

Podwyżki rent i emerytur

Plan finansowy FUS na 2011 rok zbudowano na założeniach, że od marca 2011 nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 102,7 proc.; do 4 tys. zł zmniejszy się zasiłek pogrzebowy, wynoszący obecnie 6 tys. 395,70 zł.

Założono też 99-proc. wskaźnik ściągalności składek oraz to, że FUS nie zwróci budżetowi państwa pożyczki 5,5 mld zł z grudnia 2009 roku. Odpis z Funduszu na funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie prawie 3,8 mld zł - poinformowano w uzasadnieniu do projektu budżetu.

97 proc. wydatków FUS będą stanowiły wypłaty emerytury i rent, dodatków do nich oraz zasiłków. Rząd w uzasadnieniu zaznaczył, że planowana na 2011 rok dotacja jest niższa od przewidywanej w 2010 roku o 2,1 proc.

Od początku tego roku działa Fundusz Emerytur Pomostowych. W 2011 roku jego przychody zaplanowano na poziomie 224,3 mln zł, a wydatki 177,4 mln zł. Ze środków FEP finansowane są emerytury pomostowe oraz odsetki za nieterminowe wypłaty oraz odpis dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec 2011 roku w Funduszu ma pozostać 166,6 mln zł.

15 mld zł do KRUS

Dotacja dla KRUS w przyszłym roku będzie natomiast niższa niż w 2010 roku o 215,759 mln zł w związku z niższymi wydatkami funduszu, przeznaczonymi na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników.

Pieniądze przeznaczone dla KRUS trafiają przede wszystkim do Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER). Głównym zadaniem funduszu emerytalno-rentowego jest finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń wypłacanych rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Jest on finansowany przede wszystkim z dotacji budżetowej.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24