Najnowsze

Kościński: w unijnym budżecie potrzeba dodatkowych środków na ożywienie gospodarcze

Najnowsze

Autor:
kris
Źródło:
PAP

W budżecie Unii Europejskiej powinny być dodatkowe środki na ożywienie gospodarcze, mogłyby być finansowane między innymi z opłat od usług finansowych, podatku cyfrowego czy walki z unikaniem opodatkowania - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Szef MF uważa, że kluczową rolę powinna nadal odgrywać polityka spójności, jako główne unijne narzędzie inwestycyjne. W piątek szef polskiego MF po raz kolejny spotka się - w formie wideokonferencji - z ministrami finansów państw unijnych w ramach poszerzonej Eurogrupy.

- Tematem rozmów będzie przede wszystkim odpowiedź Unii Europejskiej na trudną sytuację, jaką wywołał COVID-19. Omówimy również dalsze działania służące temu, by UE mogła wyjść z kryzysu silniejsza i wspierała konwergencję między wszystkimi państwami członkowskimi - poinformował Kościński.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE TVN24 GO

Kolejny unijny budżet

Zwrócił uwagę, że realizacja nowej strategii odbudowy będzie możliwa dzięki dostosowaniu kolejnego wieloletniego budżetu UE, którego negocjacje już trwają, m.in. poprzez skoncentrowanie wydatków inwestycyjnych w pierwszych latach nowej perspektywy i ukierunkowanie ich na sektory najbardziej dotknięte kryzysem.

- Skala kryzysu gospodarczego wywołanego przez COVID-19 wymaga nadzwyczajnej reakcji. Dlatego naszym zdaniem dostosowania w budżecie wieloletnim muszą obejmować dodatkowe środki służące ożywieniu gospodarczemu - uważa minister.

Według niego jednym ze źródeł finansowania mogą być nowe zasoby własne UE jak np. opłaty od usług finansowych czy podatek cyfrowy, ale także skuteczniejsza walka z unikaniem opodatkowania, z wyprowadzaniem zysków do rajów podatkowych.

- Zabiegam o to, by nowe rozwiązania uwzględniały zróżnicowanie gospodarek, obejmowały wszystkie państwa członkowskie, a koszty były ponoszone proporcjonalnie do zamożności. Kluczową rolę powinna nadal odgrywać polityka spójności, jako główne unijne narzędzie inwestycyjne - powiedział Tadeusz Kościński.

PKB krajów UE w 2020 roku - prognoza Komisji Europejskiejec.europa.eu

Prace nad propozycjami

Podczas piątkowego spotkania ministrowie podsumują działania, które już są wdrażane lub nad którymi prace są już mocno zaawansowane. Jednym z nich jest instrument SURE (po ang. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), czyli mechanizm pożyczkowy na finansowanie działań na rzecz ochrony pracowników i miejsc pracy. Dzięki poparciu państw członkowskich prace na jego utworzeniem są już finalizowane.

Ministrowie zapoznają się także ze stanem prac nad propozycją Europejskiego Banku Inwestycyjnego dot. utworzenia funduszu gwarancyjnego o wartości 25 mld euro (ok. 114 mld zł), co pozwoliłoby Grupie EBI na zwiększenie finansowania MŚP w Unii. W trakcie wideokonferencji zostaną również zatwierdzone warunki wsparcia państw członkowskich ze strefy euro w ramach instrumentu ESM (Europejski Mechanizm Stabilności) w walce ze skutkami pandemii wywołanej przez COVID-19, który 8 maja br. uzgodniła Eurogrupa w formacie obejmującym tylko państwa strefy euro, finansujące ten instrument.

Komisja Europejska przedstawi także najnowsze propozycje usprawnień w udzielaniu pomocy publicznej przez państwa członkowskie, co ułatwi wspieranie gospodarek europejskich w ograniczaniu skutków kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Dyskusje mają być kontynuowane we wtorek 19 maja, w ramach nieformalnego spotkania ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych). W jego trakcie Komisja Europejska przedstawi plan działań wzmacniających przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (system AML/CTF - po ang. Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism). Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, tego rodzaju zjawiska stanowią poważne zagrożenie dla systemu finansowanego Unii Europejskiej, stąd potrzeba usunięcia słabości w systemie AML/CTF. W ramach promowania dobrych praktyk w tym zakresie poza Unią Europejską Komisja przedstawiła także zmiany w metodologii określania państw trzecich wysokiego ryzyka, które mają braki w krajowych przepisach służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Ministrowie zapoznają się także z przebiegiem prac bieżącej edycji Semestru Europejskiego i podsumowaniem realizacji zaleceń krajowych przyjętych w 2019 r.

Autor:kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości