Budżet na 2012 przyjęty. Tusk: Ostrożny i odpowiedzialny

Najnowsze

Aktualizacja:

Sejm przyjął projekt budżetu na 2012 r. Przewiduje on, że deficyt w 2012 r. nie przekroczy 35 mld zł. - To budżet, który ma zapewnić dwie rzeczy: bezpieczeństwo finansowe państwa i jednocześnie ochronę ludzi, tych najsłabszych przed drenażem kieszeni - przekonywał w rozmowie z dziennikarzami premier Donald Tusk.

Za projektem budżetu było 233 posłów, 200 zagłosowało przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jak mówił już po głosowaniu premier Donald Tusk, tworząc ten budżet minister Rostowski kierował się zasadą, którą kieruje się zawsze. - Chronić Polskę bez radykalnych ruchów, by ludzie nie ucierpieli - wyjaśnił Tusk.

Premier odniósł się też do dzisiejszych danych GUS o PKB za 2011 r. (wzrósł o 4,3 proc.). - Kiedy planowaliśmy zeszłoroczny budżet i zakładaliśmy bodajże 3,5 proc. wzrostu, to spadły na nas gromy, że prezentujemy przesadny optymizm. Okazało się, że tamta prognoza była ostrożna - powiedział. - Ten budżet też jest przygotowany ostrożnie i odpowiedzialnie - zaznaczył premier.

Tylko 6 poprawek

Spośród około 350 głosowanych dziś poprawek Sejm wprowadził do projektu budżetu zaledwie sześć. Wszystkie zgłoszone przez PO. Poparcie posłów uzyskała m.in. poprawka, która przywiduje 300 zł podwyżki dla służb mundurowych: strażaków, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Służby Więziennej. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wypłacanie podwyżki nastąpiłoby 1 października 2012 r. pod warunkiem, że do tego czasu środki z tej rezerwy nie zostaną wyczerpane.

Zgodnie z poprawką Straż Graniczna otrzyma na wzrost pensji 16,4 mln zł, Państwowa Straż Pożarna - 30 mln zł, Biuro Ochrony Rządu - 2,2 mln zł, Służba Więzienna - 27,2 mln zł.

Podobne poprawki złożyli posłowie z PSL, SP i PiS. Wnioski opozycyjne przewidywały jednak bezwarunkowe podwyżki dla służb mundurowych, które nastąpiłyby 1 lipca 2012 r.

Sejm wprowadził do ustawy także poprawkę przewidującą nowe dochody państwa i ich podział w budżetach województw: mazowieckiego i wielkopolskiego. Chodzi o tzw. dochody własne uzyskane z badań wody przez Sanepid, które nie zostały wcześniej ujęte w planach finansowych tych województw.

Mniej dla IPN i ambasad

Posłowie zgodzili się też na zmiany w budżecie Instytutu Pamięci Narodowej. Jedna z poprawek zmniejsza o 2,1 mln zł wydatki na IPN, z przeznaczeniem na inspekcję sanitarną w woj. mazowieckim. Kolejna obcina wydatki majątkowe IPN o 10 mln zł, a uzyskane w ten sposób pieniądze mają zostać przeznaczone na rezerwę związaną z zobowiązaniami wymagalnymi Skarbu Państwa. Trzecia poprawka zmniejsza o 309 tys. zł wydatki majątkowe IPN i o ponad 2,6 mln zł wydatki bieżące i majątkowe jednostek podległych IPN. Uzyskane środki zostaną przesunięte na dotacje i subwencje dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Inna zgłoszona przez PO poprawka, która znalazła się w ustawie, przewiduje zmniejszenie wydatków majątkowych polskich placówek zagranicznych o 8 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z polityką zagraniczną Polski.

Poprawki opozycji przepadły

Wśród odrzuconych poprawek jest m.in. wniosek SLD zmniejszający o 1,8 mld zł dochody państwa z planowanego podatku od wydobywanej miedzi i srebra. Jego los podzieliły poprawki PiS zwiększająca o 1,1 mld zł wydatki Funduszu Pracy na aktywne formy walki z bezrobociem oraz poprawki zwiększające dopłaty do paliwa rolniczego.

Przepadły też poprawki Ruchu Palikota, które dzięki cięciom wydatków na administrację państwową, fundusz kościelny i IPN miały przynieść oszczędności w wysokości 2,8 mld zł. Pieniądze te RP chciał przeznaczyć na nową rezerwę celową pod nazwą Narodowy Program Wspierania Przedsiębiorczości, z którego miałyby być finansowane m.in. mikropożyczki. Nie znalazł też uznania Sejmu blok poprawek RP zmierzający do likwidacji dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. trzynastek.

Teraz Senat

Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem Senat powinien podjąć decyzję w sprawie budżetu do 21 lutego. Ewentualne poprawki senatorów będą poddane pod głosowanie na posiedzeniu Sejmu w dniach 29 lutego-2 marca, a 6 marca ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Projekt budżetu przewiduje, że deficyt w 2012 r. nie przekroczy 35 mld zł, a deficyt budżetu środków europejskich 4,5 mld zł. Wydatki budżetu państwa mają wynieść nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł.

Założono zamrożenie płac w państwowej sferze budżetowej i waloryzację od marca świadczeń emerytalno-rentowych. We wrześniu podwyżkę w wysokości 3,8 proc. dostaną nauczyciele. Rząd prognozował, przyjmując projekt budżetu, że w br. wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc., inflacja 2,8 proc., a bezrobocie na koniec roku sięgnie 12,3 proc.

Źródło: TVN24, PAP