Budżet da 2,5 tysiąca na przedszkolaka

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Budżet da ponad 2,5 tysiąca złotych na każdego przedszkolaka

Subwencja oświatowa także na przedszkolaka, kilka szkół z jednym zespołem nauczycieli, likwidacja kuratoriów - takie miedzy innymi zmiany maja się znaleźć w ustawie o systemie oświaty. Resort edukacji właśnie zakończył konsultacje społeczne projektu nowelizacji, niebawem ma ona trafić na forum Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Według projektu wychowanie przedszkolne ma zostać objęte subwencją oświatową (dotąd pieniądze z budżetu płyną tylko na uczniów). Dotyczyć ma to tylko dzieci 5- i 4-letnich. Subwencjonowanie pięciolatków ma rozpocząć się w 2014 r., a czterolatków - w 2016 r.

Dotacja, jaką samorząd otrzyma na jednego przedszkolaka, ma wynieść 2651,36 złotych. Kwotę tę wyliczono jako połowę kwoty przeznaczonej w subwencji oświatowej na jednego ucznia w 2012 r. zwaloryzowanej prognozowanymi średniorocznymi wskaźnikami inflacji na rok 2013 i 2014.

Według MEN dzięki wprowadzeniu dotowania przedszkoli z budżetu państwa utrzymana zostanie korzystna tendencja do zwiększania liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Obecnie prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach oraz tzw. innych form wychowania przedszkolnego, czyli np. ognisk przedszkolnych, należy do zadań własnych gmin i finansowane jest z ich dochodów własnych. Część małych przedszkoli korzysta też ze wsparcia ze środków unijnych, które jednak potrwa tylko do końca 2013 r.

Projekt wprowadza też od 2014 r. prawo dla dzieci 4-letnich do wychowania przedszkolnego, a także możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka 2-letniego.

Zamiast kuratorium - ośrodek jakości

W projekcie znalazły się też zapisy mówiące o zmianach w nadzorze pedagogicznym. Nadzór, który obecnie sprawuje kurator oświaty, będą prowadzić nowe jednostki zajmujące się badaniem jakości pracy szkół - regionalne ośrodki jakości edukacji. Powstaną one na bazie obecnych: centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kuratoriów oświaty, które zostaną zlikwidowane.

Projekt wychodzi też na przeciw problemom wynikającym z niżu demograficznego. Zamiast podejmowanych obecnie przez samorządy decyzji o likwidacji szkół i przenoszeniu uczniów do innych placówek, projektowana nowelizacja daje samorządom możliwość nauczania dzieci w dotychczasowych budynkach szkół i przedszkoli. Te placówki, jako grupa będą wspólnie zarządzane i będą miały wspólną kadrę pedagogiczną.

Nowelizacja daje też możliwość swobodnego przekazywania prowadzenia placówek organizacjom pożytku publicznego wyłonionym na drodze konkursów.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24