Budować będzie trudniej

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Dotąd tylko drogi publiczne wymagały decyzji środowiskowej - teraz już wszystkie dłuższe niz kilometr

Wybudować drogę, osiedle czy zakład przemysłowy będzie trudniej. W połowie listopada wejdą w życie nowe przepisy, nakładające na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Bez takiego dokumentu nie ma mowy o budowie.

Wydanie nowych, ostrzejszych przepisów wymusiła na Polsce Unia Europejska. Bruksela uznała, że nasze dotychczasowe regulacje o inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie są zgodne w wymogami europejskiego prawa - donosi "Rzeczpospolita".

Gazeta wymienia przykładowe rodzaje inwestycji, które będą wymagały uzyskania decyzji środowiskowej. I tak, dotąd wymogiem objęte były drogi publiczne - teraz będą to wszystkie drogi o długości większej niż 1 kilometr: także prywatne, osiedlowe, prowadzące do zakładów itp.

Decyzja środowiskowa będzie także niezbędna dla budowy szpitali, placówek edukacyjnych, kin, teatrów, obiektów sportowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - wszystkich, które zajmą więcej niż dwa hektary terenu.

Wymóg obejmie też zabudowę mieszkaniową zajmującą więcej niż pół hektara na terenach objętych jakąkolwiek formą ochrony – od rezerwatów po obszary Natura 2000.

Decyzję środowiskową wydaje zwykle wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Powinien uczynić to w ciągu dwóch miesięcy, w praktyce zwykle trwa to jednak dużo dłużej.

Źródło: Rzeczpospolita

Źródło zdjęcia głównego: TVN24