Brytyjczycy chcą, by Unia wspierała gaz z łupków. To "cel strategiczny"

TVN 24Wielka Brytania wzywa Unię do wsparcia rynku łupków

Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej powinny wspierać kraje UE, które postanowią rozwijać własne niekonwencjonalne źródła energii, w tym wydobywanie gazu łupkowego - wynika z notatki, którą Wielka Brytania rozesłała do stolic przed czwartkowo-piątkowym szczytem UE.

W notatce podkreślono, że Unia powinna w pełni popierać kraje członkowskie, które chcą eksploatować własne zasoby energii. "Gaz łupkowy jest ważnym sposobem na rozwój własnych, europejskich zasobów. Poszukiwania w UE są na wczesnym etapie i te kraje członkowskie, które wybiorą rozwój własnych niekonwencjonalnych zasobów powinny być wspierane przez Komisję (Europejską) i Radę (UE)" - czytamy. "Unijny budżet na badania i rozwój powinien być w pełni wykorzystany, by rozwijać nowe techniki w celu zmaksymalizowania własnych unijnych zasobów (energii), wraz z odnawialnymi źródłami energii, energią jądrową i technologią CCS (wychwytywania i składowania CO2)" - dodano.

Jakie "cele strategiczne"?

W notatce podkreślono też, że istniejące dyrektywy powinny być uznane za wystarczające na tym początkowym etapie wydobywania gazu łupkowego. Wielka Brytania, wraz z Polską i kilkoma innymi państwami, sprzeciwiała się nowym unijnym regulacjom środowiskowym w zakresie poszukiwań gazu łupkowego. Ponadto zdaniem Wielkiej Brytanii szczyt UE powinien uzgodnić "strategiczny cel" w zakresie przyspieszenia dywersyfikacji zewnętrznych źródeł dostaw energii, by zapewnić większe bezpieczeństwo energetyczne całej UE. W tym kontekście nawołuje do zbadania możliwości ułatwienia eksportu gazu z Ameryki Północnej w ramach rady ds. energii UE-USA i rozważenia, jak może znaleźć to swoje odbicie w umowie z USA o wolnym handlu.

Większa pomoc dla Ukrainy

Londyn zwraca też uwagę na potrzebę dalszych kroków w zakresie rozwoju południowego korytarza dostaw energii do UE (gazu z rejonu Morza Kaspijskiego). Zaznacza, że powinna być zintensyfikowana współpraca z rządem Iraku, by sprawdzić możliwość eksportu gazu z Iraku na potrzeby tego korytarza. Wielka Brytania uważa również, że szczyt UE powinien zaapelować o zwiększony program wsparcia dla Ukrainy i innych krajów sąsiednich m.in. na rzecz liberalizacji ich rynków energii, poprawy efektywności i bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju własnych źródeł energii. Ukraina posiada pokaźne zasoby gazu łupkowego. Ponadto wskazano, że "Ukraina i UE powinny uzgodnić mechanizm wczesnego ostrzegania w sprawie dostaw gazu".

Autor: mn//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Pozostałe wiadomości