Najnowsze

Bruksela wróży naszej gospodarce przyśpieszenie

Najnowsze

TVN 24KE o Polsce: poprawia się wzrost PKB, ale pogarsza sytuacja fiskalna

Polski PKB wzrośnie w 2013 r. o 1,3 proc, w 2014 r. o 2,5 proc., a w 2015 r. o 2,9 proc. - wskazuje Komisja Europejska we wtorkowych prognozach gospodarczych. To więcej niż przewidywano wiosną. W maju KE prognozowała wzrost w tym roku o 1,1 proc., a w przyszłym roku o 2,2 proc.

"Poprawia się wzrost PKB, ale pogarsza sytuacja fiskalna" - tak KE zatytułowała jesienne prognozy gospodarcze dla Polski. "Spodziewa się, że działalność gospodarcza stopniowo zyska impet w trakcie prognozowanego okresu (do 2015 r.), gdy poprawią się globalne perspektywy gospodarcze, co zaowocuje dalszym wzrostem inwestycji prywatnych i umiarkowanym wzrostem zatrudnienia" - czytamy.

Inflacja i bezrobocie

Jeśli chodzi o inflację mierzoną wskaźnikiem HICP, to - jak prognozuje KE - wyniesie ona w tym roku 1 proc. i wzrośnie w przyszłym roku do 2 proc., a w 2015 r. do 2,2 proc. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych. Bezrobocie liczone metodologią unijną, różną od stosowanej przez GUS, ma wynieść w tym roku 10,7 proc., a w przyszłym roku 10,8 proc. W 2015 r. stopa bezrobocia ma spaść w Polsce do 10,5 proc.

Nadwyżka po reformie OFE

Jak jednak zaznacza KE Polskę czeka pogorszenie sytuacji fiskalnej w tym roku. Deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie z 3,9 proc. PKB w 2012 r. do 4,8 proc. PKB ze względu na "niedobory" w przychodach budżetowych, głównie podatkowych - prognozuje KE.

Komisja oceniła jednak, że w 2014 roku sektor finansów publicznych w Polsce odnotuje nadwyżkę na poziomie 4,6 proc. "Strategia fiskalna na 2014 i 2015 rok jest w dużej mierze oparta na planowanej reformie emerytalnej. Prognozuje się, że w 2014 r. wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie mieć nadwyżkę na poziomie 4,6 proc." - ocenia KE. "Będzie to przede wszystkim efektem jednorazowego transferu aktywów z drugiego filaru systemu emerytalnego (8,5 proc. PKB), co - zgodnie z metodologią, obowiązującą do przyszłego roku (ESA-95) - jest traktowane jako dochód" - dodaje. W 2015 roku Polska powróci do deficytu finansów publicznych na poziomie 3,3 proc. PKB; będzie on naliczany już według nowej unijnej metodologii ESA-2010. Komisja prognozuje, że dług polskiego sektora finansów publicznych w relacji do PKB spadnie z prognozowanych 58,2 proc. w 2013 r. do 51 proc. w 2014 r., co również będzie konsekwencją planowanego transferu aktywów funduszy emerytalnych w wysokości 8,5 proc. PKB. W 2015 r. dług ma wynieść 52,5 proc.

Stagnacja w UE w 2013 r., a później wzrost

Komisja prognozuje, że PKB Unii Europejskiej nie wzrośnie w 2013 r. w porównaniu do roku poprzedniego, z kolei w 2014 r. wzrośnie o 1,4 proc., zaś w 2015 r. - o 1,9 proc.

Strefa euro odnotuje spadek PKB o 0,4 proc. w 2013 r. Z kolei w 2014 r. euroland odnotuje wzrost na poziomie 1,1 proc. PKB, zaś w 2015 r. - 1,7 proc. - Jest coraz więcej znaków, że europejska gospodarka osiągnęła punkt zwrotny. Konsolidacja finansów i reformy strukturalne przeprowadzane w Europie stworzyły podstawę dla ożywienia gospodarczego - ocenił unijny komisarz ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn, przedstawiając we wtorek jesienne prognozy gospodarcze.

Cypr i Grecja w recesji

Według prognoz Komisji recesja najbardziej dotknie Cypr; PKB tego kraju spadnie o 8,7 proc. w tym roku i o 3,9 proc. w 2014 r. W 2015 r. PKB Cypru wzrośnie o 1,1 proc. - prognozuje KE.

Mocno pod kreską nadal będzie w tym roku Grecja, której produkt krajowy brutto skurczy się o 4 proc., ale w 2014 r. ma wzrosnąć o 0,6 proc., a w 2015 r. o 2,9 proc.

Autor: db//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Pozostałe wiadomości