Bruksela: Jamał dla każdego

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Bruksela wytyka nam postępowanie wbrew unijnemu prawu

Komisja Europejska uznała, że Polska łamie zasady unijnego rynku gazu. Według brukseli, Polska zmusza importerów do przechowywania gazu w Polsce i jednocześnie odmawia im dostępu do gazociągu Jamał, co uniemożliwia transport surowca do innych krajów Europy.

Komisja Europejska wzywa Polskę do udostępnienia stronom trzecim dostępu do gazociągu jamalskiego. Dodatkowo Komisja oczekuje umożliwienia transportu surowca nie tylko do Niemiec, ale także z Niemiec do Polski.

Zdaniem Brukseli, spełnienie wymogu zawartego w dyrektywie gazowej zapewni Polsce zgodność z unijnym prawem, a także podniesie bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jak podkreśla Komisja Europejska, przejrzysty, połączony interkonektorami rynek umożliwi konsumentom wybór między różnymi dostawcami gazu, a sam rynek czyni dostępnym dla wszystkich dostawców.

"Polska mogłaby także rozbudować swój system interkonektorów gazowych umożliwiających odbiór gazu z rynków UE" - czytamy w komunikacie. Według Komisji, najlepszą gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa dostaw jest konkurencyjny wewnętrzny rynek energetyczny Unii Europejskiej. Jednak rynek ten może stać się konkurencyjny jedynie pod warunkiem, że dotyczące go przepisy zostaną w pełni i prawidłowo wdrożone.

Według Brukseli, obowiązek przechowywania rezerw gazu w magazynach na polskim terytorium dyskryminuje przedsiębiorstwa UE importujące gaz do Polski, zmuszając je do poszukiwania dróg transportu gazu do pomieszczeń magazynowych. "Ponieważ nie jest możliwe wykorzystanie zdolności przesyłu gazu zarówno na terytorium Polski, jak i do Polski, oraz w związku z brakiem dostępu do gazociągu jamalskiego, tzw. klauzula terytorialna zamyka rynek dla unijnych dostawców gazu, zagrażając tym samym bezpieczeństwu dostaw dla Polski" - czytamy dalej.

Polsce wyznaczono dwumiesięczny termin odpowiedzi na przesłaną uzasadnioną opinię. "Jeżeli Komisja nie otrzyma odpowiednich wyjaśnień dotyczących powyższych kwestii, może ona skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości" - głosi komunikat.

Ostatnio KE zatwierdziła przyznanie dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dotacji państwowych w wysokości 390 mln euro na budowę lub zwiększenie pojemności podziemnych magazynów gazu w Polsce. Komisja uznała wtedy, że realizacja projektów wpłynie pozytywnie zarówno na poziom konkurencji w zakresie dostaw gazu, jak i na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw do Polski oraz Unii Europejskiej.

Źródło: TVN CNBC Biznes, ISB

Źródło zdjęcia głównego: TVN24