Najnowsze

Biznes wie, co chce zrobić rząd, ale nie wie jak

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Biznes liczy na liberalizację gospodarki

Premier w swoim expose mówił m.in. zaufaniu do przedsiębiorców, liberalizacji gospodarki i cięciu wydatków budżetowych. Przedsiębiorcy i ekonomiści, chociaż czują niedosyt konkretnych dróg do realizacji tych postulatów, to dają rządowi kredyt zaufania.

Donald Tusk w swoim przemówieniu obiecał m.in. ułatwienia dla przedsiębiorców i liberalne podejście do gospodarki. Zadeklarował też zrównoważenie budżetu przy obniżeniu podatków i wzroście płac.

Niższe podatki i pełniejszy budżet

Wśród wszystkich problemów, z którymi przyjdzie się zmierzyć nowemu rządowi, budżet należy do najtrudniejszych. Jednak przy zmianie innych przepisów dotyczących gospodarki jest szansa, że obniżając wpływy państwowej kasy np. poprzez zmniejszanie wpływów z podatków, wciąż można spełniać roszczenia płacowe związkowców, czy podwyższać emerytury.

Niższe podatki mogą oznaczać wyższe wpływy do budżetu jakubas o podatkach

Podobnego zdania jest prezes Polskiej Rady Biznesu Zbigniew Jakubas. - Niższe podatki mogą oznaczać wyższe wpływy do budżetu - mówił zwracając uwagę na fakt, że niższe podatki mogą skłonić szarą strefę do zalegalizowania swojej działalności i włączenia takich firm do grupy płatników podatków pośrednich.

Prezes Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski uważa, że w budżecie są rezerwy, które możnaby wykorzystać, tworząc budżet zadaniowy. Podał obliczenia, z których wynika, że obowiązki informacyjne nakładane na pracodawców oznaczają koszty rzędu 3-5 proc. PKB. Dodał, że obniżenie tych wydatków o jedną czwartą oznaczałoby dodatkowe przychody rzędu 20 mld zł.

Czekając na liberalizację

Budżet i podatki, to tematy, które najbardziej interesowały przedstawicieli biznesu i gospodarki. Rafał Benecki, ekonomista ING zaznaczył, że 2007 rok pokazał, iż budżet potrafi pozytywnie zaskakiwać. - Rok 2008 będzie trudniejszy i wszystkich tych obietnic nie uda się zrealizować - mówił w TVN CNBC Biznes. Na plus policzył nowemu szefowi rządu deklarację dużej wolności gospodarczej i wzrost zaufania do przedsiębiorców oraz zapowiedź próby wykorzystania rzeczywistego potencjału gospodarczego.

Nadchodzą czas, gdy przedsiębiorca i urzędnik będą sobie ufać - uważa dr Hubert Janiszewski
Nadchodzą czas, gdy przedsiębiorca i urzędnik będą sobie ufać - uważa dr Hubert Janiszewski

Także prywatnych przedsiębiorców ucieszyła zapowiedź równoważenia budżetu i gwarancje liberalnego podejścia do gospodarki. - Mam nadzieje, że rząd dotrzyma słowa - powiedziała w TVN CNBC Biznes Małgorzata Krzysztoszek z PKPP Lewiatan. Jej zdaniem, przemówienie premiera merytorycznie było przygotowane bardzo dobrze. - Jednak zabrakło w nim konkretnych propozycji zmiany systemu prawnego - mówiła Krzysztoszek.

Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC zaznaczył, że głównym problemem nie jest to, jak otworzyć firmę, tylko jak ją później prowadzić. - Przepisy dla przedsiębiorców muszą być prostsze - stwierdził Żurek. Na minus policzył premierowi brak odniesienia do dialogu społecznego.

"Jak pan to zrobi?"

Chociaż w ocenie pracodawców i ekonomistów cele polskiej gospodarki przedstawione w expose premiera Donalda Tuska odwołują się do realnych problemów, to metody jakimi rząd zamierza je rozwiązać pozostają nieznane. Jest to główny zarzut wytykany przez komentatorów.

Roman Młodkowski, dyrektor TVN CNBC Biznes nie jest przekonany do deklaracji premiera
Roman Młodkowski, dyrektor TVN CNBC Biznes nie jest przekonany do deklaracji premieraTVN24

- Chcieliśmy usłyszeć jednoznaczną deklarację o wprowadzeniu podatku liniowego oraz konkretny kalendarz zmian. Przedsiębiorcy oczekiwali wprowadzenia prostego, liniowego podatku od dochodów osobistych na poziomie 15 proc. Premier Tusk nie przedstawił żadnych konkretów w tym zakresie, co odnotowujemy z żalem - nie kryje swojego rozczarowania prezes Business Centre Club Marek Goliszewski. Pomimo tego BCC korzystnie ocenia zapowiedź uszczelniania systemu świadczeń społecznych i zmniejszenia deficytu budżetowego, a także zapowiedź reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Równiez Roman Młodkowski, dyrektor TVN CNBC Biznes do deklaracji premiera podchodzi bez euforii. - Dużo mówił o celach, ale w expose zabrało zapowiedzi, jak je chce osiągnąć - podsumował na antenie TVN24.

Na bezdrożu do euro

Chociaż trzygodzinne expose w połowie poświęcone było sprawom gospodarczym, to w niektóre ważne kwestie zostały, zdaniem niektórych komentatorów, ledwie zasygnalizowane. Małgorzata Krzysztoszek zwróciła uwagę na to, co premier mówił o przyjęciu euro. - W expose zabrakło konkretnej daty, kiedy wspólna waluta będzie wprowadzona w Polsce. Ostateczny głos w tej sprawie będzie prawdopodobnie należał do obywateli. Trzeba jednak rozpocząć edukację, by pokazać społeczeństwo, z czym wiąże się przyjęcie euro - dodała.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości