BGK wyemituje euroobligacje. Za 500 mln euro

Najnowsze

TVN24Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego będą miały 10-letnią zapadalność

Bank Gospodarstwa Krajowego dostał we wtorek gwarancję Skarbu Państwa dla emisji pierwszej transzy euroobligacji 10-letnich o wartości 0,5 mld euro - poinformowało w komunikacie po posiedzeniu rządu CIR.

Dyrektor zarządzający BGK Mariusz Grab informował we wrześniu, że bank ustanowił program emisji euroobligacji (EMTN) o wartości 1 mld euro. Do pierwszej emisji papierów z gwarancją Skarbu Państwa dla Krajowego Funduszu Drogowego miało dojść najwcześniej w 2015 roku.

Jest zgoda

"Skarb Państwa wyraził zgodę na udzielenie gwarancji wykonania zobowiązań BGK wynikających z wyemitowanych na rynkach zagranicznych obligacji, które będą emitowane przez BGK w ramach Programu Średnioterminowych Euroobligacji (EMTN) w seriach. Uchwała dotyczy pierwszej serii, która będzie wyemitowana w 2014 roku" - głosi komunikat. "Emisja obejmie obligacje na okaziciela o stałym oprocentowaniu. Nominalna wartość obligacji to 500 mln euro z terminem zapadalności 10 lat" - dodano. Gwarancją SP objęte zostanie 100 proc. zobowiązań, czyli 100 proc. kwoty wykupu obligacji (500 mln euro) oraz 100 proc. kwoty odsetek.

Na inwestycje

"Pozyskane dzięki gwarancji środki posłużą do sfinansowania zadań o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a więc budowę dróg i autostrad" - informuje CIR. "Łączna kwota gwarancji to 700 mln euro, co stanowi 2 mld 944 mln 900 tys. zł, a dzień wygaśnięcia gwarancji to 30 czerwca 2025 roku" - dodano. Dodatkowo rząd zmienił uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji dla obligacji emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.

Pieniądze na drogi

"Uchwała z 20 maja 2014 r. przewidywała udzielenie gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji przeznaczonych na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego o wartości 5 miliardów zł. (...) Jest udzielona do łącznej kwoty 9 mld 200 mln zł, a termin obowiązywania to 30 czerwca 2025 roku" - podaje CIR. "W związku z tym, że Rada Ministrów podjęła również decyzję o gwarancjach dla emitowanych na rynkach zagranicznych obligacji na rzecz KFD na kwotę 500 mln euro (łączna kwota gwarancji to 700 mln euro) - należy dokonać korekty i pomniejszyć limit emisji krajowej w złotych polskich o równowartość emisji w euro. Podkreślić trzeba, że kwota 5 mld zł to maksymalny limit wartości nominalnej obligacji, które mogą być przeznaczone na zasilenie KFD w 2014 roku" - dodają autorzy komunikatu.

Autor: MSZ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24