Najnowsze

Bezrobocie w dół. W sierpniu 11,7 proc.

Najnowsze

TVN24 Biznes i ŚwiatBezrobocie w dół. W sierpniu 11,7 proc.

11,7 proc. wyniosła w sierpniu stopa bezrobocia - poinformował Główny Urząd Statystyczny. W lipcu stopa bezrobocia wyniosła 11,8 proc. po korekcie, a w czerwcu 12,0 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że stopa bezrobocia w sierpni wyniosła 11,7 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec sierpnia wyniosła 1.853,2 tys. osób.

Mniej bez pracy

„W sierpniu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, jak i wyrejestrowanych z urzędów pracy” – poinformował GUS. Dodano, że na koniec sierpnia okazało się, iż do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w lipcu br. Zaznaczono jednocześnie, że było ich więcej niż sierpniu 2013 r. Z danych zaprezentowanych przez Urząd wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia 2014 r. wyniosła 1 mln 853 tys. 2 osoby, z czego 968,1 tys. stanowiły kobiety. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych okazała się niższa niż w lipcu o 25,3 tys. osób, czyli o 1,3 proc. W ujęciu rocznym liczba ta spadła o 230,0 tys. osób, tj. o 11 proc. GUS przypomniał, że w analogicznym okresie 2013 r. odnotował spadek tylko o 9,9 tys. osób, czyli o 0,5 proc. „W stosunku do lipca 2014 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w lubuskim (o 2,3 proc.), łódzkim (o 2,1 proc.), dolnośląskim (o 1,9 proc.), oraz małopolskim, opolskim i śląskim (po 1,8 proc.)” – napisano komunikacie GUS. „Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,4 proc.), kujawsko-pomorskim (15,8 proc.), zachodniopomorskim (15,2 proc.), świętokrzyskim (14,6 proc.) i podkarpackim (14,5 proc.)” – wskazał Urząd. Najniższą stopą bezrobocia mogły się pochwalić w sierpniu br. województwa: wielkopolskie (8,1 proc.), śląskie (9,9 proc.), małopolskie (10,0 proc.) oraz mazowieckie (10,1 proc.). GUS podał, że do urzędów pracy w sierpniu zgłosiło się 182,9 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 17,3 tys. mniej niż w lipcu br. i o 20,7 tys. mniej niż w sierpniu 2013 r.). „Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 148,0 tys. osób, tj. 81,0 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem – 78,3 proc., przed rokiem – 79,3 proc.) - czytamy w komunikacie. Z danych Urzędu wynika ponadto, że w sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94,1 tys. ofert pracy, podczas gdy w lipcu było to 96,5 tys., a przed rokiem 77,2 tys. „W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 74,5 tys. osób (w tym 21,8 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc), osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 4,2 tys. wolnych miejsc pracy” – wskazano w komunikacie. Dodano, że z danych z końca sierpnia wynika, iż 238 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 18,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 3,7 tys. osób. W analogicznym okresie ub.r. takie deklaracje złożyło 367 zakładów pracy, które planowały zwolnić 32,2 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 8,9 tys. osób.

W komunikacje GUS czytamy również, że wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-sierpień wzrosła o 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. przy większym o 0,9 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 3,7 proc.

Dane o sprzedaży

Z danych GUS wynika również, że sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 1,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, a w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 1,1 proc. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 2,8 proc. rok do roku. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w sierpniu rdr wzrosła o 1,6 proc., a mdm spadła o 0,9 proc.

Największe spadki sprzedaży zanotowano w dziale pojazdy mechaniczne - o 5,5 proc. rok do roku i 15,1 proc. w stosunku do lipca. W ujęciu rocznym w sierpniu o ponad 4 proc. spadła też sprzedaż paliw. Natomiast najbardziej w stosunku do sierpnia 2013 r. wzrosła sprzedaż leków i kosmetyków - o 9,4 proc. oraz odzieży i obuwia - o 19 proc. Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosła o 2,3 proc., a pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - o 3,6 proc. W stosunku do lipca najbardziej wzrosła sprzedaż mebli oraz sprzętu AGD i RTV - o 5,9 proc. a także odzieży i obuwia - o 4 proc. Największy spadek - obok pojazdów mechanicznych - zanotowano w dziale leki i kosmetyki - o 4,4 proc. Obroty w handlu detalicznym niewyrównane sezonowo w sierpniu spadły o 0,8 proc. rdr po spadku o 0,9 proc. w lipcu. Po wyrównaniu sezonowym obroty w sierpniu wzrosły natomiast o 5,0 proc. rdr, po wzroście o 2,7 proc. rdr miesiąc wcześniej.

GUS podał także, że sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w sierpniu spadła o 3,2 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca spadła o 6,2 proc.

Zamówienia w przemyśle w dół

Urząd poinformował również, że nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu spadły w ujęciu rok do roku o 6,9 proc., po wzroście o 0,7 proc. w poprzednim miesiącu; z kolei nowe zamówienia w przemyśle na eksport spadły o 10,6 proc. po wzroście o 12,5 proc. w poprzednim miesiącu - podał we wtorek GUS. W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 17,7 proc. w porównaniu ze wzrostem o 6,4 proc. w poprzednim miesiącu. Jeśli chodzi o nowe zamówienia w przemyśle na eksport to w ujęciu miesięcznym spadły one o 23,4 proc. Miesiąc wcześniej zamówienia na eksport wzrosły o 9,2 proc. miesiąc do miesiąca. Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Bezrobocie spadaTVN24 BiS

Autor: msz//bgr / Źródło: PAP