Bezrobocie rośnie, ale zakupów nie ograniczamy

Najnowsze

TVN24Do urzędów pracy we wrześniu zgłosiło się ponad 200 tys. osób

Rośnie liczba osób bez pracy. Jak poinformował GUS, stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 12,4 proc. wobec 12,3 proc. w lipcu. Mimo to Polacy nie rezygnują z zakupów. Znów zwiększyła się sprzedaż detaliczna.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu - jak podał GUS - wzrosła o 5,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,1 proc.

Realnie sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 2,3 proc. rdr.

Konsumpcja z oszczędności

Ekonomista Banku Pekao Wojciech Matysiak zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach tempo wzrostu sprzedaży detalicznej przewyższało tempo wzrostu funduszu płac, co oznacza, że konsumpcja była w pewnym stopniu finansowana z oszczędności.

- Sytuacja taka jest nie do utrzymania w dłuższej perspektywie - podkreślił.

Jego zdaniem, w kolejnych miesiącach należy oczekiwać dalszego spowolnienia wzrostu sprzedaży detalicznej.

- Taka prognoza wiąże się przede wszystkim z pogarszającą się sytuacją na rynku pracy. Przeciętne wynagrodzenie w ujęciu realnym jest niższe, niż przed rokiem, a poziom zatrudnienia nie zwiększa się. Co więcej, przedsiębiorstwa coraz częściej deklarują chęć redukcji etatów. Można zatem prognozować, że siła nabywcza gospodarstw domowych będzie się zmniejszać - powiedział Matysiak.

Ekonomista dodał, że znając sierpniowe dane makroekonomiczne, Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu. - Dane potwierdziły silne spowolnienie wzrostu popytu - zaznaczył.

Milion bezrobotnych kobiet

Najnowsze dane GUS pokazują, że przybywa Polaków bez pracy. Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 12,4 proc. wobec 12,3 proc. w lipcu.

Wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia nastąpił zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia wyniosła 1 mln 964,7 tys. osób (w tym 1 mln 052,5 tys. kobiet).

Była wyższa niż przed miesiącem o 11,5 tys. osób, czyli o 0,6 proc. W ujęciu rocznym wzrosła o 109,4 tys. (w analogicznym okresie 2011 roku zanotowano spadek o 7,8 tys., czyli o 0,4 proc.).

Najgorzej na ścianie wschodniej

Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (19,3 proc.), kujawsko-pomorskim (16,6 proc.), zachodniopomorskim (16,5 proc.), podkarpackim (15,3 proc.) oraz świętokrzyskim i lubuskim (po 14,9 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (9,1 proc.), mazowieckie i śląskie (po 10,2 proc.) oraz małopolskie (10,6 proc.). W stosunku do lipca br. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 15 województwach, najbardziej znaczący: w mazowieckim (o 1,2 proc.), podkarpackim, pomorskim i świętokrzyskim (po 1,1 proc.), podlaskim i warmińsko-mazurskim (po 0,9 proc.).

Jedynie w województwie wielkopolskim liczba bezrobotnych spadła o 0,4 proc. W porównaniu z sierpniem 2011 r. bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: małopolskim (o 8,8 proc.), łódzkim (8,3 proc.), mazowieckim (o 7,8 proc.), śląskim (o 7,1 proc.) i wielkopolskim (o 6,7 proc.). Z danych GUS na koniec sierpnia br. wynika, że do urzędów pracy w ciągu tego miesiąca zgłosiło się 207,3 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 5,4 tys. mniej niż w lipcu 2012 r. i o 5,1 tys. więcej niż w sierpniu 2011 r.

Zapowiadają zwalnienia Ponadto GUS poinformował, że na koniec sierpnia 488 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 39,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 11,4 tys. osób. Przed rokiem było to odpowiednio: 434 zakłady, 37,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 23,6 tys. osób. W sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 74,4 tys. ofert pracy, dla porównania przed miesiącem było to 64,4 tys., a przed rokiem 72,6 tys. W sierpniu urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 51,8 tys. osób.

Autor: mac//gak / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24