Bez ugody w sporze o PZU

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Spór o PZU trwa blisko 10 lat...

Nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy Eureko i Skarbem Państwa, w sporze o prywatyzację PZU. Sąd Gospodarczy w Warszawie nie zgodził się na odroczenie rozprawy, o co wnioskowało Eureko.

Obydwie strony chciały ugody, ale nie mogły się porozumieć co do tego, na jakich warunkach ma być ona zawarta. Eureko domagało się, aby MSP sprzedało jej 21 proc. akcji PZU po 116,5 zł za akcję, nie później niż do końca marca 2009 roku. Resort nie wyraził jednak zgody. MSP proponowało nową próbę osiągnięcia porozumienia "w oparciu o rozliczenie rzeczywiście poniesionych przez Eureko nakładów".

Będą dalsze rozmowy

- Nie ma przeszkód, by po zamknięciu postępowania strony powróciły do postępowania pojednawczego i zawarły ugodę na uprzednio wynegocjowanych warunkach - powiedział obecny w sądzie pełnomocnik MSP w sprawie z Eureko Marek Miller.

Prezes Eureko Michał Nastula stwierdził z kolei: - Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że MSP potwierdziło wolę rozpoczęcia bezpośrednich rozmów w sprawie ugody dotyczącej PZU.

Dodał, że nie do końca jest zrozumiałe, dlaczego sąd nie zgodził się w czwartek na odroczenie postępowania. - Skoro to postępowanie już trwa, to można było z niego skorzystać. W przypadku, kiedy ono zostało zamknięte, to jeżeli zawrzemy ugodę z Ministerstwem Skarbu Państwa, to będziemy musieli otwierać nowe postępowanie, a to się wiąże ze zwłoką czasową - powiedział Nastula.

- Najważniejsze jest to, że deklaracja MSP jest jasna, iż jest ono gotowe podjąć bezpośrednie rozmowy. Eureko ma nadzieję, że do nich szybko dojdzie - podkreślił.

Konflikt "z brodą"

Od 2003 roku Eureko, będące dziś największym holenderskim ubezpieczycielem, toczy na forum międzynarodowego arbitrażu spór z Polską o dokończenie prywatyzacji PZU. Inwestor wygrał już pierwszą część procesu. W wyroku arbitrzy stwierdzili, że Polska jest winna tych opóźnień. W drugiej części procesu ma zapaść decyzja o odszkodowaniu. Holendrzy domagają się 35,6 mld zł.

Do Skarbu Państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko 33 proc. minus jedna akcja. Pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24