Bez nadzoru i fachowców, czyli budowa autostrad

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24NIK skontrolowała budowę autostrad w Polsce

Źle wydawane pieniądze, brak ekspertów, nieprawidłowo przygotowywane dokumenty - to według Najwyższej Izby Kontroli główne powody opóźnień w budowie dróg krajowych i autostrad. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK w GDDKiA wynika, że w 2007 r. nie wydano ponad 1,1 mld zł przeznaczonych na drogi.

NIK zarzuca Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że źle wydaje środki przeznaczone na budowę i modernizację dróg. - W 2006 r. wydano zaledwie 60 proc. przeznaczonych na ten cel pieniędzy - mówił wiceprezes NIK Jacek Kościelniak. W ubiegłym roku nie było lepiej, w ciągu trzech kwartałów było to zaledwie 30 proc. Z tego powodu na kontach GDDKiA zostało niewydanych 1,114 mld zł, za które miały być pobudowane autostrady.

Bez kwalifikacji

W instytucji brakuje też fachowców. - Niektóre okresowe kontrole stanu technicznego mostów i wiaduktów były przeprowadzane przez pracowników bez uprawnień - podkreślał Kościelniak. Dodał, że te nieprawidłowości mogły wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach.

A jeśli już są pracownicy, to nie wiedzą, co mają robić. Z ustaleń NIK wynika, że 20 proc. stanowisk w centrali Dyrekcji nie ma określonych zadań. Uniemożliwia to realizację założeń i egzekwowanie odpowiedzialności pracowników.

Pracują po staremu

Izba zwraca też uwagę, że struktura GDDKiA nie została zmieniona od czasu powstania (2002 r.). - Nie dostosowano jej do nowych zadań, co skutkowało tym, że część z nich była wykonywana nieprawidłowo lub wcale - zaznaczył wiceprezes NIK.

Jak wynika z kontroli, żadne z 12 opracować rozwoju sieci drogowych nie zostało przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w celu sporządzenia planów przestrzennego zagospodarowania miasta. Centrala GDDKiA nie posiadała nawet informacji na temat liczby i powierzchni nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa, które miały być przeznaczone pod budowę autostrad.

- Nie można wykluczyć, że wykonanie planu budowy dróg do roku 2012 okaże się nierealne - podsumował Kościelniak. Rząd przeznaczył na ten cel 121 mld zł.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24