Bernanke chce większego nadzoru nad gospodarką

Najnowsze

Aktualizacja:

Nie tylko Rezerwa Federalna, ale i inne ciała regulujące rynek finansowy powinny być odpowiedzialne za nadzór finansowy w Stanach Zjednoczonych - mówił przed Kongresem USA szef Fed Ben Bernanke.

Bernanke dodał, że władze powinny powołać specjalną Radę, która monitorowałaby narastające zagrożenia w systemie finansowym i w całej gospodarce. - Powinniśmy wprowadzić zmiany legislacyjne, dzięki którym zyskalibyśmy pewność, że ważne dla naszego systemu finansowego firmy są pod stałą kontrolą, niezależnie od tego, czy są to banki.

Co więcej, powinna zostać powołana rada kontrolna, złożona z agencji nadzorczych i regulatorów. Powinna ona mieć takie uprawnienia, by monitorować i identyfikować czynniki ryzyka dla stabilności całego systemu finansowego - mówił Bernanke. Jak dodał rada taka miałaby za zadanie "identyfikować luki w regulacjach i koordynować reakcje wobec potencjalnych zagrożeń".

Bernanke zeznając przed Kongresem stwierdził też, iż nie widzi żadnego "natychmiastowego ryzyka", które mogłoby wpłynąć na światową pozycję dolara. Zaznaczył też, że najbardziej krytycznym elementem jest długoterminowa stabilizacja fiskalna.

Źródło: TVN CNBC Biznes, Onet.pl