Będzie więcej ułatwień dla przedsiębiorców. Nowy projekt Ministerstwa Gospodarki

Najnowsze

Wikipedia CC BY SA 3.0 | Marek ŚlusarczykWedług ministerstwa wprowadzenie ustawy ma przynieść ok. 900 mln zł oszczędności

Ryczałt od prywatnego korzystania z aut służbowych i ułatwienia dla operatorów w polskich portach przewiduje, przyjęty przez rząd, projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Według ministerstwa wprowadzenie ustawy ma przynieść ok. 900 mln zł oszczędności, już w pierwszym roku jej obowiązywania.

Celem projektu - jak podkreśliło CIR - jest m.in. zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich i terminali przeładunkowych: Szczecin-Świnoujście, Gdynia, Gdańsk wobec zachodnioeuropejskich.

Łatwiej będzie można wprowadzić importowany produkt, bo będzie mógł być wprowadzony już w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. Zostanie wydłużony termin na rozliczenie VAT w imporcie oraz okres płatności. Nie będzie trzeba płacić VAT w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, a wraz ze składaniem deklaracji podatkowej.

Rozwiązania dla pracowników

Kolejnym istotnym rozwiązaniem projektu jest umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy. "Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku" - podaje CIR.

Projekt zakłada też zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym, organizowanym przez pracodawcę.

Łatwiejszy import roślin

Dodatkowo zaproponowano ułatwienie dostępu do ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa. Większa grupa podmiotów będzie mogła wystawić paszporty roślin oraz ułatwienie wwozu importowanych z państw trzecich produktów poprzez zwiększenie dostępnych punktów granicznych dla produktów, które nie podlegają kontroli względem chorób roślin.

Zwiększenie dostępu do orzeczeń sądów i trybunałów, jako informacji publicznej i tym samym zmniejszenie obowiązków wobec GIODO w zakresie rejestru danych osobowych.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Autor: pp//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia CC BY SA 3.0 | Marek Ślusarczyk