Będzie więcej terenów pod nowe domy

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Pozwolenie wygasa, jeśli przerwa w budowie trwa ponad trzy lata

Na gruntach rolnych w miastach będzie można budować, a nie, jak obecnie, siać pietruszkę. Resort infrastruktury pracuje nad zmianami w tej sprawie - informuje "Rzeczpospolita".

Brakuje terenów pod budowę. Tymczasem ponad połowa tych położonych w miastach to grunty rolne. – Chcemy ułatwić przeznaczanie ziemi rolnej pod inwestycje i budownictwo – mówi "Rzeczpospolitej" Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury. Jego resort pracuje nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zawiera ona również zmiany dotyczące odralniania gruntów.

Co pod zabudowę?

- Zgodnie z projektem gminy będą w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określać, które tereny przeznaczyć pod zabudowę, czyli będą ustalać tzw. obszary urbanizacji – dodaje wiceminister. Jeżeli w granicach takiego obszaru znajdą się grunty rolne, rada gminy może podjąć uchwałę o zmianie ich charakteru na budowlany lub inwestycyjny. Procedury odralniania będą jednakowe w całym kraju.

Ziemie na szkoły, drogi i szpitale

Ministerstwo chce uczynić także wyjątek od zasady, że odrolnienie będzie możliwe tylko w granicach obszaru urbanizacji. Dotyczy on inwestycji celu publicznego, czyli np. dróg, szpitali, szkół. – Grunty pod te inwestycje będzie można odrolnić szybciej – nie w studium, ale decyzją administracyjną (o lokalizacji inwestycji celu publicznego) – wyjaśnia Dziekoński.

W ocenie Marioli Berdysz, dyrektora fundacji Wszechnica Budowlana, zmiana idzie w dobrym kierunku. Dzięki niej powinno przybyć terenów pod budownictwo. Pod warunkiem oczywiście, że gminy będą zmieniały swoje studia, a to kosztuje.

Źródło: "Rzeczpospolita"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24