Będzie można kupić leki przez internet

Najnowsze


Od początku maja wchodzi w życie znowelizowane prawo farmaceutyczne, które pozwala na sprzedaż wysyłkową leków bez recepty. Na stronach internetowych ministerstwa zdrowia jest już dostępny tekst rozporządzenia, które reguluje warunki takiej sprzedaży.

Zamówienia na zakup leków bez recepty będzie można składać faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem witryny internetowej apteki ogólnodostępnej. Placówki prowadzące wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych będą musiały prowadzić elektroniczną ewidencję otrzymanych zamówień i potwierdzeń odbioru przesyłki. Będą także musiały wyznaczyć farmaceutę lub technika farmaceutycznego odpowiedzialnego za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej. Placówki takie będą zobowiązane do udzielania przez całą dobę informacji pacjentom na temat leków będących przedmiotem sprzedaży wysyłkowej.

Źródło: tvn24