Będzie łatwiej o pieniądze z Unii

Najnowsze

Aktualizacja:

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego powstał zespół, którego zadaniem będzie uprościć procedury, jakie mają spełnić starający się o fundusze strukturalne z Unii Europejskiej. Zespół ma zaproponować: co zrobić, żeby zlikwidować bariery biurokratyczne, na które natrafiają starający się o unijne dotacje na lata 2007-2013.

Chodzi o mniejszą liczbę oświadczeń i załączników, które starający się o unijne dofinansowanie muszą składać wraz z wnioskami.

Uwagi - co należałoby uprościć - mogą zgłaszać sami zainteresowani, nadsyłając propozycje bezpośrednio do ministerstwa. Ich rozpatrzeniem zajmie się grupa ekspertów pod kierunkiem minister Elżbiety Bieńkowskiej.

- Proponowane uproszczenia muszą być oczywiście zgodne z wymogami stawianymi przez prawo unijne - zaznaczył wiceminister Jarosław Pawłowski podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Szybciej już jesienią

59,65 mld euro – tyle w latach 2007-2013 ma otrzymać Polska z unijnego budżetu. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przewidziało ponad 20 programów operacyjnych. W rozdział tych środków zaangażowanych jest blisko 150 urzędów i instytucji. Dlatego w ramach zespołu funkcjonować będą trzy grupy - do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego, środków dla przedsiębiorców oraz środków infrastrukturalnych. Marzena Chmielewska z PKPP Lewiatan uważa, że zespół ds. uproszczeń powinien być stałą platformą monitorowania zbędnych obciążeń biurokratycznych.

Według szacunków ministerstwa pierwsze wyniki pracy zespołu będą widoczne już jesienią.

Źródło: TVN24, PAP