Banki łagodniejsze dla małych i średnich firm. Łatwiej o kredyt

Najnowsze

TVN24Złagodzenie polityki kredytowej wobec MSP było najsilniejsze od I kwartału 2011 r.

W IV kwartale 2013 r. banki złagodziły kryteria oraz warunki udzielania kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom - wynika z ankiety NBP przeprowadzonej wśród 27 banków, mających łącznie 80-proc. udział w rynku kredytowym.

Zgodnie z wynikami ankiety, w IV kwartale 2013 r. nastąpiły zmiany kryteriów udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw pozostały niezmienione.

Złagodzenie polityki kredytowej wobec MSP było najsilniejsze od I kwartału 2011 r.

Mniej ryzykownych branż

Złagodzeniu sprzyjała poprawa oczekiwań banków dotyczących przyszłej sytuacji gospodarczej, odnotowana po raz pierwszy od II kwartału 2012 r. Ponadto w porównaniu z poprzednimi kwartałami istotnie zmniejszyła się liczba branż identyfikowanych jako ryzykowne. W I kwartale 2014 r. ankietowane banki przewidują dalsze złagodzenie kryteriów udzielania kredytów dla MSP oraz oczekują znacznie wyższego popytu na wszystkie rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw.

Rosną marże kredytów hipotecznych

Większość banków nie dokonała zmian kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie po raz kolejny zostały zaostrzone niektóre warunki udzielania takich kredytów, m.in. wzrosły marże. Banki, które zaostrzyły politykę kredytową, uzasadniały to przede wszystkim wyższym popytem na kredyty mieszkaniowe, który odczuły w IV kwartale 2013 r.

Banki oczekują dalszego wzrostu popytu w tej kategorii kredytów, co związane będzie prawdopodobnie z rozpoczęciem rządowego programu "Mieszkanie dla Młodych".

Kredyt na własne "M"TVN 24 BiŚ

Wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne

Z ankiety wynika, że w IV kwartale 2013 r. banki kontynuowały łagodzenie kryteriów oraz warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych. Zmiany polityki kredytowej spowodowane były narastającą presją konkurencyjną. Banki odczuły niewielki wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne.

Do czynników wpływających na ten wzrost należało wyższe zapotrzebowanie na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Banki spodziewają się istotnego wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne w I kwartale 2014 r.

Autor: ToL/bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24