Banki jednak na plusie

Najnowsze

Aktualizacja:
TNV24KNF: polskie banki miały w ciągu trzech kwartałów 7 mld zł zysku netto

Kryzys spowodował, że banki zarabiają znacznie mniej, jednak większość jest na plusie, a tylko nieliczne, niewielkie banki są zagrożone. Wynik netto sektora bankowego po trzech kwartałach 2009 roku wyniósł 7 mld zł, co oznacza, że był o 44,6 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2008 roku - poinformowała w raporcie Komisja Nadzoru Finansowego. W samym III kwartale wynik netto sektora wyniósł 2,7 mld zł, podczas gdy w II kwartale 2,2 mld zł.

"Słabe wyniki banków spowodowane zostały wzrostem odpisów wynikających z pogorszenia sytuacji finansowej części kredytobiorców i rozliczenia walutowych transakcji pochodnych, spadkiem wyniku odsetkowego oraz wzrostem kosztów działania" - napisano w raporcie.

Wynik na działalności bankowej obniżył się o 0,7 proc. do 36,6 mld zł, a koszty działania banków w okresie styczeń-wrzesień 2009 roku były o 2,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosły 18,4 mld zł.

Odpisy wzrosły w okresie styczeń-wrzesień 2009 roku do 8,2 mld zł z 2,6 mld zł rok wcześniej. W I kwartale odpisy netto wyniosły 2,6 mld zł, w II - 3 mld zł, a w III - 2,6 mld zł.

Zagrożone tylko nieliczne banki

Współczynnik wypłacalności na koniec września 2009 roku wynosił 13,1 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 11,6 proc. Wartość kredytów zagrożonych zwiększyła się o 60,3 proc. (86,9 proc. rod do roku), z 26,6 mld zł do 42,6 mld zł, a ich udział w kredytach ogółem wzrósł z 4,5 proc. do 6,8 proc.

KNF podała, że na koniec września trzy banki (jeden komercyjny i dwa spółdzielcze) miały współczynnik wypłacalności poniżej 8 proc., ale ich łączny udział w aktywach sektora wynosił 0,1 proc.

Jednocześnie 25 banków (2 komercyjne oraz 23 spółdzielcze) posiadały współczynnik wypłacalności na poziomie poniżej 10 proc. , a ich łączny udział w aktywach sektora wynosił 1,9 proc.

Nadal udzielają kredytów

W okresie styczeń-wrzesień tego roku wartość (nominalna) kredytów dla sektora niefinansowego wzrosła o 5,8 proc.(rok do roku o 18,5 proc.) do 627,5 mld zł. Kredyty dla gospodarstw domowych zwiększyły się o 9,7 proc.(rok do roku o 26,5 proc.) do 404,5 mld zł.

Portfel kredytów mieszkaniowych zwiększył się o 8,8 proc. (rok do roku o 36,6 proc.) do 211 mld zł. Na koniec września kredyty walutowe stanowiły 66,7 proc. całego portfela kredytów mieszkaniowych (podczas gdy pod koniec 2008 roku 69,5 proc.).

Wartość kredytów na cele konsumpcyjne zwiększyła się o 12 proc. (rok do roku o 19 proc.) do 152,8 mld zł, a kredyty dla sektora przedsiębiorstw zmniejszyły się o 0,9 proc. (rok do roku wzrosły o 6,2 proc.) do 220,6 mld zł.

Wartość kredytów zagrożonych zwiększyła się o 60,3 proc. (86,9 proc. rod do roku), z 26,6 mld zł do 42,6 mld zł, a ich udział w kredytach ogółem wzrósł z 4,5 proc. do 6,8 proc.

Giełdowe trzymają się najlepiej

Z całego sektora bankowego najlepiej wypadają banki giełdowe. Zysk netto dziesięciu banków z GPW, dla których PAP sporządził konsensusy wyników, wyniósł w III kwartale 2009 roku 2,08 mld zł, czyli był o 11 proc. wyższy niż oczekiwano i o 31 proc. niższy niż rok wcześniej.

Wyniki gorsze niż oczekiwano na poziomie zysku netto przedstawił Kredyt Banku (zysk netto gorszy o 55 proc. niż zakładał konsensus), BRE Banku (13 proc.) i Bank Millennium, który jako jedyny wśród analizowanych banków pokazał w III kwartale stratę, a spodziewano się zysku.

Z kolei największa pozytywna niespodzianka na poziomie zysk netto dotyczy Banku BPH i Getin Banku. Zysk pierwszego banku był ponad dwukrotnie większy niż oczekiwano, a drugiego o ponad połowę lepszy.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TNV24