Bank, który już wyleczył aktywa

Najnowsze

Aktualizacja:
wikipedia.orgHSBC kryzys ma za sobą

HSBC kończy trzyletnie zmaganie z toksycznymi aktywami. Wartość złych kredytów w bilansie banku znalazła się w trzecim kwartale na najniższym poziomie od 2007 roku, kiedy wybuchł kryzys na rynku kredytowym w USA.

HSBC, który nie publikuje pełnych raportów kwartalnych ogłosił, że dzięki malejącym stratom na rynku kredytów rentowność w bieżącym roku znacznie wzrośnie.

W ostatnim kwartale najszybsza poprawa portfela kredytów nastąpiła na amerykańskim rynku, którego zapaść przynosiła gigantyczne straty i doprowadziła do kryzysu finansowego. HSBC zaznaczył, że w trzecim kwartale spadły rok do roku przychody jego inwestycyjnego oddziału. Zarząd banku oczekuje w przyszłych kwartałach spadku rentowności oddziałów na rynkach wschodzących, do czego ma prowadzić zażarta konkurencja i spowolnienie wzrostu PKB.

Źródło: TVN CNBC

Źródło zdjęcia głównego: wikipedia.org