Balcerowicz przypilnuje finansów Unii

Najnowsze

Aktualizacja:

Prof. Leszek Balcerowicz został jednym z 15 członków Doradczego Komitetu Naukowego przy Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego - poinformowało Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Europejska Rada Ryzyka Systemowego (ERRS) jest organem UE odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru nad systemem finansowym Unii. Powstała w grudniu 2010 r., a impulsem do jej powołania był globalny kryzys finansowy. Radaa na celu przeciwdziałanie lub minimalizowanie ryzyka systemowego dotyczącego stabilności finansowej w Unii.

Rolą Doradczego Komitetu Naukowego (DKN), do którego powołany został Balcerowicz, jest wspieranie działalności Rady poprzez konsultacje i działania analityczne.

Mandat DKN jest zatwierdzany przez Radę Generalną ERRS. Posiedzenia DKN odbywają się co najmniej dwa razy do roku w siedzibie Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem. Pierwsze posiedzenie odbędzie się w maju.

Źródło: tvn24.pl