Asseco robi zakupy na Nasdaq

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huPolskie Asseco kupuje izraelskiego właściciela kilku firm komputerowych

Firma Asseco Poland kupuje 49,2 proc. akcji spółki Formula Systems, notowanej na nowojorskiej giełdzie Nasdaq. Akcje dadzą jej 50,7 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, dodatkowo Asseco może dokupić od osoby fizycznej w ramach opcji sprzedaży 1,0 proc. akcji tej spółki, stanowiących 1,03 proc. głosów.

Asseco Poland ogłosiło w wydanym komunikacie, że podpisało 3 września umowę nabycia 6.687.642 akcji w spółce Formula Systems Ltd. z Izraela, stanowiące 49,19 proc. kapitału oraz 50,66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Formula Systems. Umowa została zawarta z Emblaze Ltd. z siedzibą w Ra'anana.

Ponadto Asseco zawarło z jedną osobą fizyczną, będącą członkiem władz spółki Formula Systems, umowę opcji, na podstawie której ma ona prawo sprzedaży 135.960 akcji Formula Systems. Akcje będące przedmiotem powyższej opcji stanowią 1 proc. w kapitale zakładowym i 1,03 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Formula Systems.

"Docelowo, po transakcji nabycia akcji od spółki Emblaze Ltd. oraz zrealizowaniu opcji sprzedaży akcji, Asseco będzie posiadać 6.823.602 akcje Formula Systems, stanowiące odpowiednio 50,19 proc. w kapitale zakładowym oraz 51,18 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems. Całkowite koszty transakcji nie przekroczą 145,3 mln USD" - podało Asseco.

Spółka podała też, że płatność za akcje oraz przeniesienie własności na Asseco zostaną zrealizowane po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emblaze Ltd. na sprzedaż akcji, co powinno nastąpić nie później niż w terminie do 30 listopada 2010 roku.

Zakup akcji zostanie sfinansowany ze środków własnych oraz kredytu bankowego.

Spółka Formula Systems powstała w 1985 roku. Jest spółką holdingową, która posiada udziały w trzech spółkach informatycznych (Matrix IT Ltd., Magic Software Enterprises Ltd., Sapiens International Corporation N.V.), specjalizujących się w produkcji i dostarczaniu rozwiązań informatycznych.

Spółki z grupy Formula Systems prowadzą działalność na terenie: Izraela, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemiec, Holandii, Francji, Węgier, Indii oraz innych 50 krajów. Łączne zatrudnienie w grupie Formula Systems wynosi około 5.200 osób.

W 2009 roku grupa wypracowała 469,4 mln dolarów przychodów ze sprzedaży, natomiast zysk operacyjny oraz netto wyniósł odpowiednio 37,3 mln dolarów i 19,1 mln dolarów.

Akcje Formula Systems są notowane na Tel Aviv Stock Exchange oraz NASDAQ Global Markets.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu