Arriva RP zamiast przewozów regionalnych, tabor kolejowy za 33 mln zł

Najnowsze

TVN 24Nowy tabor obsługiwać będzie trasę Toruń-Bydgoszcz po zakończeniu remontu torów

Zmiany w transporcie kolejowym w Kujawsko-Pomorskiem. Prywatny przewoźnik Arriva RP przejmie 15 grudnia 2013 roku większość pasażerskich przewozów regionalnych, a marszałek województwa kupi tabor kolejowy za 33 mln zł do obsługi połączenia Toruń-Bydgoszcz w ramach projektu: Kolej Metropolitalna BiT City.

Arriva obsługiwać będzie do 12 grudnia 2015 roku połączenia między Toruniem a Włocławkiem, Torunia a Iławą w woj. warmińsko-mazurskim, Bydgoszczy z Trójmiastem przez Laskowice Pomorskie oraz z Piłą (woj. Wielkopolskie) przez Wyrzysk/Osiek.

Spółka Arriva RP od sześciu lat obsługuje w regionie sieć lokalnych połączeń na liniach niezelektryfikowanych. W przetargach na pozostałe trasy dotychczas startował tylko jeden przewoźnik - należąca do samorządów wojewódzkich spółka Przewozy Regionalne. W 2012 roku ofertę na prowadzenie tych połączeń złożyła także Arriva. Proponowany przez nią łączny koszt obsługi połączeń zelektryfikowanych był o 6 mln zł mniejszy od oferty Przewozów Regionalnych.

Do Brodnicy zamiast do Kutna

Przewoźnik dysponuje własnymi szynobusami spalinowymi oraz podobnymi pojazdami elektrycznymi użyczonymi przez samorząd województwa. Zarząd Arrivy porozumiał się z Przewozami Regionalnymi w sprawie wspólnej obsługi niektórych połączeń międzywojewódzkich. W ten sposób prowadzone będą m.in. dwa połączenia z Bydgoszczy do Olsztyna i jedno do Iławy. Arriva w nowym rozkładzie uruchomi też dwa nowe połączenia bezpośrednie: Bydgoszcz-Grudziądz i Toruń-Brodnica.

Przewozy Regionalne (bez przetargu) otrzymają zlecenie na obsługę połączeń Bydgoszcz-Inowrocław, Toruń-Inowrocław-Gniezno, a także połączeń aglomeracyjnych Bydgoszcz-Toruń-Włocławek.

Znikną natomiast połączenia Torunia z Kutnem w woj. łódzkim, które obsługują obecnie Przewozy Regionalne. Łódzki Urząd Marszałkowski nie ma bowiem pieniędzy na dopłaty do kursowania pociągów na tej linii w woj. łódzkim.

16,5 mln zł za pojazd

Na trasie Toruń – Bydgoszcz, ale w ramach projektu samorządowego: Kolej Metropolitalna BiT City, kursować będą od roku 2014 (po zakończeniu rewitalizacji tej linii kolejowej) nowe składy elektryczne dostarczone przez bydgoską PESA SA. - Zakup jest jednym z elementów grupy projektów BiT City, najpoważniejszego przedsięwzięcia infrastrukturalnego w regionie kujawsko-pomorskim, łączącego szybką kolej między stolicami województwa oraz powiązane z nią systemy transportu publicznego w Bydgoszczy i Toruniu. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz zaoferowały nam tabor za najkorzystniejszą cenę - 16,5 miliona złotych brutto za jeden pojazd - przypomniał Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowe składy mają 200-220 miejsc siedzących, klimatyzację, urządzenia umożliwiające przewóz niepełnosprawnych, system audiowizualny i ekologiczne toalety. Remont torów umożliwi im rozwijanie prędkości do 120 km/h.

Kolej Metropolitalna BiT City to najpoważniejsze przedsięwzięcie infrastrukturalne w regionie kujawsko-pomorskim: połączy Bydgoszcz i Toruń. Składa się z sześciu projektów, których celem jest nie tylko unowocześnienie połączeń kolejowych, ale także skoordynowanie z nimi systemów miejskiego transportu w obu miastach.

Autor: Klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24