Analogowej telewizji zostało 29 miesięcy

Najnowsze

sxc.huAnteny mogą zostać te same, tylko odbiornik musi umieć odebrać cyfrowy sygnał

31 lipca 2013 roku - tego dnia mają zostać wyłączone ostatnie nadajniki analogowej telewizji w Polsce, a przynajmniej tak zakłada przyjęty dziś przez rząd harmonogram. Do tego momentu wszyscy obecni nadawcy mają przejść na nadawanie cyfrowe, pojawi się tez miejsce na kanały niedostępne dotąd z nadajników naziemnych.

Według przyjętego przez rząd projektu ustawy w chwili wyłączenia wszystkich znanych nam dotąd analogowych nadajników telewizyjnych sygnał cyfrowy ma docierać do co najmniej 95 procent ludności Polski. Będą oni wówczas mieć bezpłatny dostęp do ok. 20 kanałów telewizyjnych (bezpłatność nie oznacza likwidacji abonamentu telewizyjnego, a gwarancję, że aby odebrać sygnał nie trzeba ponosić dodatkowych opłat).

Trzy "paczki" programów

Według rządowego planu w tzw. multipleksie I (czyli paczce kanałów telewizyjnych nadawanych na jednej częstotliwości) dostępne będą programy Telewizji Polskiej SA: TVP 1, TVP 2 i jeden program regionalny, oraz programy nadawców wybranych w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Kiedy zostanie wyłączone nadawanie analogowe na zwolnionych częstotliwościach uruchomiony zostanie multipleks III, gdzie telewizja publiczna przeniesie swoje programy TVP1, TVP2 i jednego programy regionalne. Ma to nastąpić najpóźniej do 27 kwietnia 2014 r. Wówczas zostanie przeprowadzony konkurs na wolne miejsca po tych programach w multipleksie I.

Na multipleksie II będą dostępne programy telewizyjne: Polsat, TVN, TV 4 TV Puls i cztery nowe, wybrane w konkursie przez KRRiT.

Telewizor bez cyfrowego odbiornika? Może być kara...

Według przyjętego przez rząd projektu sprzedaż odbiorników telewizyjnych i dekoderów cyfrowych, które nie zapewniają cyfrowego odbioru programów telewizyjnych, będzie możliwa jedynie pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie nabywcy. Dodatkowo klient będzie musiał pisemnie potwierdzić ten fakt.

Ma to chronić konsumentów przed nieświadomym nabyciem urządzeń nie spełniających wymagań technicznych. Przedsiębiorca, który sprzeda odbiornik nie zapewniający cyfrowego odbioru, bez uprzedniego poinformowania o tym klienta, może zostać ukarany karą pieniężną od 1 tys. zł do 50 tys. zł.

Będą nas edukować

W projekcie ustawy zaplanowano również przeprowadzenie szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej. Oznacza to, że wszystkie stacje telewizyjne (TVP, Polsat, TVN, TV4, TV Puls) będą musiały na własny koszt rozpowszechniać przekazy (audycje, ogłoszenia, komunikaty) dotyczące telewizji cyfrowej. Dzięki temu obywatele otrzymają m.in. szczegółowe informacje o np. terminie wyłączenia nadawania analogowego i sposobach dostosowania odbiornika telewizyjnego do odbioru cyfrowego.

Ustawa zobowiązuje także ministra infrastruktury do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej. Obejmie ona popularyzowanie informacji związanych z odbiorem programu telewizyjnego w sposób cyfrowy. Ustawowym zadaniem ministra jest także zapewnienie bezpłatnej infolinii i strony internetowej, dzięki którym obywatele uzyskają informację o sposobie dostosowania telewizora do odbioru programów cyfrowych. Minister infrastruktury już taką stronę uruchomił pod adresem cyfryzacja.gov.pl.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu