Analitycy zaskoczeni naszym PKB

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24PKB urósł wyżej, niż przewidywano

Wzrost gospodarczy Polski wyniósł w 2007 roku 6,7 procent, wobec szacowanych wcześniej 6,6 procent - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny

„Wartość dochodu narodowego brutto w 2007 roku wyniosła 1.132,873 mln zł wobec 1.033,137 mln zł w 2006 roku" - podał GUS w komunikacie.

Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w ub. roku po rewizji o 17,6 proc. wobec 19,3proc. r/r. W projekcie budżetu 2009 zapisano, że wzrost PKB w tym roku wyniesie 5,5 proc., a w 2009 roku spowolni do 4,8 proc.

Dynamika PKB w 2007 roku wyniosła 6,7 proc. wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 6,6 proc. Wartość nominalna PKB w 2007 roku wyniosła 1 175 266 mln zł

Wartość nominalna PKB w 2006 roku wyniosła 1 060 031 mln zł. Wartość dochodu narodowego brutto w 2007 roku wyniosła 1 132 873 mln zł wobec 1 033 137 mln zł w 2006 roku.

Czym jest PKB?

To jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego. Opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu(najczęściej roku). Oblicza się go, odejmując od produkcji całkowitej wartość dóbr i usług zużytych do tej produkcji.

Podana wartość produktu krajowego brutto służy do określenia przez Ministra Finansów kwoty i relacji do PKB państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa, kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym udzielonych przez Skarb Państwa, a także do ewentualnego wszczęcia procedur ostrożnościowych i sanacyjnych w odniesieniu do budżetu państwa przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

Źródło: PAP, bankier.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24