Akcyza na papierosy w górę

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huRząd uzasadnia podwyżkę akcyzy także... polityką zdrowotną

Akcyza na papierosy wzrośnie w przyszłym roku prawdopodobnie o 4 proc. Jak będzie to dokładnie kwota - zależy od kursu euro 1 października. Takie założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym przyjął we wtorek rząd - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt założeń przygotowało Ministerstwo Finansów. Uważa ono, że zmiany w ustawie o podatku akcyzowym są niezbędne w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy unijnej, której zapisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku. Wyznacza ona wyższe minimalne stawki akcyzowe na wyroby tytoniowe.

"Bo to konieczne"

"Dla Polski oznacza to konieczność podnoszenia w kolejnych latach stawek akcyzy na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki, tak aby zostały osiągnięte minimalne pułapy opodatkowania tych wyrobów akcyzą, zgodnie z wymogami wspólnotowymi. Stawki podatku akcyzowego w 2011 r. będą zależeć od kursu euro z 1 października br. W założeniach wstępnie przewiduje się, że od 1 stycznia 2011 r. stawki akcyzy na wyroby tytoniowe mogą wzrosnąć o 4 proc." - poinformowało w komunikacie CIR.

Podczas konsultacji z branżą tytoniową z marca tego roku rząd uzgodnił podniesienie akcyzy o 1,8 proc.

Wprowadzenie od 1 stycznia 2011 roku podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe będzie pierwszym etapem w dochodzeniu do unijnego minimum podatkowego, który Polska musi osiągnąć w 2018 roku. W latach 2011-2018 dochodzenie do wymaganego minimum podatkowego będzie się odbywać na drodze równomiernego wzrostu stawek akcyzy.

Podwyżka na zdrowie

CIR uzasadnia wzrost akcyzy nie tylko wymogami unijnymi i potrzebami budżetu, ale także... polityką zdrowotną państwa.

"Wyższa akcyza na wyroby tytoniowe ma się przyczynić do skuteczniejszego realizowania celów polityki zdrowotnej" - napisano w komunikacie.

Nowa dyrektywa unijna dotycząca akcyzy od papierosów przewiduje, że w 2014 r. podatek ten ma wynieść co najmniej 60 proc. tzw. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży, nie mniej jednak niż 90 euro za 1000 sztuk. Polska uzyskała zgodę, by minima te osiągnąć w 2018 r.

Zgodnie z obecnymi przepisami unijnymi, minimalna stawka podatku dla papierosów wynosi co najmniej 57 proc. tzw. najpopularniejszej kategorii cenowej, ale nie mniej niż 64 euro za 1000 sztuk.

220 mln zł do budżetu

W opracowanym przez resort finansów projekcie napisano, że podwyżka akcyzy na papierosy o 4 proc. spowoduje dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości 220 mln zł. MF zakłada przy tym, że w wyniku podwyżki może nastąpić 2,5-proc. spadek sprzedaży papierosów.

"Istnieje duże prawdopodobieństwo, że producenci wyrobów tytoniowych, nawet przy tej skali podwyżki akcyzy, podwyższą ceny więcej niż wynikałoby to z podwyżki akcyzy" - uważa MF.

Resort podkreśla, że stawki akcyzy na wyroby tytoniowe na lata następne będą określone ustawowo w drodze kolejnych zmian ustawy. Ich poziom będzie zależał od obowiązującego na dany rok kursu euro (zgodnie z dyrektywą brany pod uwagę jest kurs z pierwszego roboczego dnia października ub.r.) i poziomu inflacji.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu