Akcjonariusz zagłosuje w sieci

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Nowe prawo zoboaiązuje spółki do prowadzenia strony giełdowej

Na walnych zgromadzeniach będzie można będzie głosować przez pełnomocników, korespondencyjnie, a także przez internet. 3 sierpnia wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych, zmieniające m.in. zasady zwoływania i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Dostosowują one nasze prawo do regulacji unijnych.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Ludwik Sobolewski powiedział w środę, że nowe przepisy zwiększą atrakcyjność inwestowania i usprawnią przepływ informacji między akcjonariuszami a spółkami giełdowymi.

Spółka w internecie

Nowe przepisy wymagają od spółki giełdowej posiadania własnej strony internetowej, na której będzie publikowane ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia nie później niż 26 dni przed jego terminem. Akcjonariusze posiadający akcje danej spółki będą mogli drogą elektroniczną żądać otrzymania zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ czy umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad.

- Obecnie akcjonariusz, który chce wziąć udział w walnym zgromadzeniu, musi - od dnia zgłoszenia swojego akcesu do dnia, w którym odbędzie się walne zgromadzenie - zablokować swoje akcje. Oznacza to, że nie może przez ten czas nimi obracać. Po 3 sierpnia będzie w tym czasie mógł je nawet sprzedawać, nie tracąc prawa głosowania na walnym zgromadzeniu - powiedział Sobolewski.

Akcjonariuszu, bądź aktywny

Pierwsze walne zgromadzenia odbędą się w ciągu miesiąca po wejściu w życie nowych przepisów. Pokażą one, jak rozwiązania te działają w praktyce. Do tego czasu spółki będą musiały zmienić swoje statuty o i regulaminy walnych zgromadzeń tak, żeby nie były one sprzeczne z obowiązujacym prawem.

Nowe regulacja realizują zapisy zawarte w unijnej Dyrektywie 2007/36. Jej celem jest aktywizacja akcjonariuszy spółek giełdowych i zwiększenie ich udziału w walnych zgromadzeniach. Z Kodeksu zniknie m.in. instytucja blokowania akcji przed walnym zgromadzeniem. Zastąpi ją formuła tzw. record date, czyli formuła dnia, w którym ustala się uprawnionych do wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24