Agora ze stratą 1,5 mln zł w I kwartale. "Tnie koszty, ale to nie powoduje, że zaczyna zarabiać"

Najnowsze

tvnAgora odnotowała stratę

Grupa Agora miała w pierwszym kwartale 2013 roku 1,5 mln zł straty netto. Analitycy spodziewali się 4,7 mln zł straty. - Spółka bardzo drastycznie tnie koszty, ale to nadal nie powoduje, że zaczyna zarabiać - skomentował Marcin Ciesielski z ING BSK.

Strata operacyjna grupy Agory w I kwartale 2013 roku wyniosła 0,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 2,1 mln zł straty. Zanotowana strata operacyjna okazała się niższa niż oczekiwania analityków, gdyż konsensus zakładał 5,7 mln zł straty EBIT W pierwszym kwartale. EBITDA operacyjna Agory wyniosła 25,7 mln zł wobec 21,9 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Agory wyniosły w I kwartale 2013 roku 261,8 mln zł wobec 281 mln zł rok wcześniej i były zgodne ze średnią prognoz rynkowych, która zakładała 262 mln zł. Wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Agory w I kwartale 2013 r. zmniejszyły się o 14,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. i wyniosły 127,1 mln zł. "Do tego spadku przyczyniły się głównie niższe o 14,1 mln zł przychody ze sprzedaży reklam w Gazecie Wyborczej. Niższe przychody reklamowe odnotowały również segmenty Reklama Zewnętrzna, Czasopisma oraz Radio. W omawianym okresie przychody reklamowe wzrosły w segmentach Kino i Internet" - napisano w raporcie.

Lepiej w internecie

Przychody segmentu Internet ze sprzedaży reklam wzrosły o 1,0 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 r. W segmencie Kino wartość przychodów ze sprzedaży reklam zwiększyła się do 5,6 mln zł. W pierwszym kwartale 2013 r. wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw Agory wyniosła 35,6 mln zł i była niższa o 16,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. W pierwszym kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin w sieci Helios wyniosły 35,2 mln zł i były o 6,4 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2012 r. W omawianym okresie w kinach sieci Helios zakupiono blisko 2,1 mln biletów, czyli o 1,9 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2012 r. przy szacowanym spadku frekwencji na rynku w wysokości 8,5 proc. Przychody z pozostałej sprzedaży Agory wyniosły 63,9 mln zł i wzrosły o 23,8 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 r. "Przyczyniły się do tego przychody z dystrybucji filmu Drogówka oraz Być jak Kazimierz Deyna w segmencie Kino oraz wyższe przychody ze sprzedaży usług poligraficznych klientom zewnętrznym" - podano. Przychody z dystrybucji filmowej wygenerowane przez spółkę Next Film wyniosły w pierwszym kwartale 2013 r. 8,5 mln zł. W pierwszym kwartale 2013 r. koszty operacyjne netto Agory wyniosły 262,1 mln zł i zmniejszyły się o 7,5 proc.

Wielomilionowe zadłużenie

Na koniec marca 2013 r. Agora dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 249,8 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 204,5 mln zł oraz 45,3 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe. Na koniec marca 2013 r. zadłużenie kredytowe Agory wyniosło 191,4 mln zł (w tym zadłużenie grupy Helios obejmujące kredyty bankowe i zobowiązania finansowe z tytułu leasingu w wysokości 121,9 mln zł).

Agora narażona na spowolnienie

- Rynek reklamowy ostatnimi czasy się dość mocno kurczy. Dodatkowo Agora jest narażona na spowolnienie tego segmentu rynku, który najbardziej odczuwa problemy, czyli rynek prasy, rynek papierowy, więc tutaj nie wygląda to bardzo optymistycznie - tak skomentował wyniki Agory w TVN CNBC Marcin Ciesielski, zarządzający portfelami Private Banking ING BSK. - Spółka bardzo drastycznie tnie koszty, ale to nadal nie powoduje, że zaczyna zarabiać - dodał.

Autor: MAC/ ola/k / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn