Agora bierze kredyt. Pod zastaw siedziby

TVN24 Biznes

TVN24Siedziba Agory przy ul. Czerskiej w Warszawie

Agora, wydawca m.in. "Gazety Wyborczej", podpisała umowę z PKO SA, na mocy której uzyskała limit kredytowy do niemal 170 mln zł. Zabezpieczeniem kredytu jest m.in. hipoteka na warszawskiej siedzibie firmy przy ul. Czerskiej.

Jak informuje spółka w komunikacie, część kredytu w wysokości prawie 35 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszego zobowiązania kredytowego.

Na zakup akcji

Z kolei nawet 100 mln zł spółka może - do 31 maja 2015 roku - przeznaczyć na "finansowanie bądź refinansowanie płatności netto wynikających z umów, które mogą być zawierane w związku z nabywaniem przez Spółkę składników majątku trwałego oraz umów inwestycyjnych, umów zakupu akcji, umów zakupu przedsiębiorstwa, z ograniczeniem do przedsięwzięć z branży medialnej i reklamowej (lub pokrewnych do tych branż) oraz finansowania wydatków o charakterze obrotowym Spółki realizowanych w ramach bieżącej działalności".

Spłata tego zobowiązania ma nastąpić w 13 ratach kwartalnych do czerwca 2019 roku. Ostatnie 35 mln zł spółka będzie mogła przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt zabezpieczony został m.in. hipoteką pod siedzibą firmy. "Zgodnie z postanowieniami Umowy, Limit Kredytowy będzie zabezpieczony m.in. hipoteką umowną łączną, ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, na których to nieruchomościach przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności położonego na nich budynku" - czytamy w komunikacie.

Autor: mn/klim/kwoj/zp / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24