Agencje o zapowiedziach Tuska. "Sprzyjają wiarygodności Polski"

Najnowsze


Rządowe plany reform sprzyjają wiarygodności kredytowej Polski - oceniła piątkowe expose premiera Tuska agencja ratingowa Moody's. W swoim dzisiejszym raporcie analitycy agencji stwierdzili, że jeśli reformy zostaną wdrożone bez zmian, jest szansa na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki i przyspieszenie jej wzrostu. Pozytywnie o zapowiedziach z expose wypowiada się też przedstawiciel agencji Fitch.

"Zaproponowane działania pokazują zaangażowanie rządu w kierunku konsolidacji fiskalnej" - napisali analitycy Moody's w poniedziałkowym raporcie cytowanym przez Reuters. "Pakiet reform jest proaktywny. Zaproponowane działania idą daleko w przyszłość (...). Jednak istnieje ryzyko dotyczące wdrożenia reform, a pytaniem jest, czy partner koalicyjny będzie wspierał niepopularne propozycje" - głosi raport.

"Powaga sytuacji"

Dobrze o expose wypowiada sie też przedstawiciel agencji ratingowej Fitch na Polskę - Piotr Kowalski. Jego zdaniem premier pokazał, że "rząd zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i wyzwań jakie stoją przed nim przez 2-4 lata".

Kowalski dodał, że Fitch podtrzymuje swoją prognozę wzrostu PKB Polski w 2012 r. na poziomie powyżej 3 proc., ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić o ewentualnym podniesieniu naszego ratingu.

Zapowiedzi zmian

W piątkowym expose premier zaproponował szereg reform, które mają pozwolić Polsce przejść przez kryzys rozlewający się po Europie. W planach rządu jest ograniczenie w 2012 roku deficytu sektora finansów publicznych do około 3 procent Produktu Krajowego Brutto (PKB), zmiany w systemie emerytalnym czy też likwidacja niektórych ulg podatkowych.

Premier zapowiedział też podwyżkę składki rentowej płaconej przez pracodawców o dwa punkty procentowe. Zadeklarował też zwiększenie podatku od wydobycia miedzi i srebra oraz podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat.

JAK NOWY RZĄD CHCE NAPRAWIAĆ FINANSE PUBLICZNE - ZAPOWIEDZI Z EXPOSE

- podwyższenie o 50 proc. ulgi prorodzinnej na każde trzecie i kolejne dziecko; na dwoje pierwszych - ulga bez zmian - likwidacja ulgi dla rodzin z jednym dzieckiem, o dochodzie powyżej 85 tys. zł rocznie - likwidacja becikowego dla rodzin o dochodach powyżej 85 tys. zł rocznie - likwidacja 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla autorów, których dochody przekroczą rocznie 85 tys. zł - likwidacja ulgi na internet - zmiany w zakresie lokat tzw. dziennych, pozwalających na ominięcie "podatku Belki" - usprawnienie administracji, np. pozwolenie na budowę ma być wydawane w ciągu 100 dni dla wielkich budów 60 dni dla małych i średnich budów - skrócenie czasu postępowania w sądach o 1/3 - ułatwienie dostępu do zawodów w których działają korporacje zawodowe. - zmiany w składkach zdrowotnych dla rolników: od lutego 2012 państwo będzie płacić za gospodarstwa do 6 ha; 6-15 ha - rolnicy płacą połowę składki (16 złotych); powyżej 15 ha - całą składkę. W 2013 r. rozpocznie się wprowadzanie rachunkowości. Docelowo rolnicy w powszechnym systemie emerytalno-rentowym. - składka rentowa wyższa o 2 pkt. proc. po stronie pracodawców - zmiana systemu waloryzacji emerytur i rent (przez jakiś czas, przynajmniej przez najbliższe 4 lata ma mieć charakter kwotowy, a nie procentowy) - stopniowe (od 2013 r.) zrównywanie i podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, docelowo do 67. roku życia; Od 2013 r. co 4 miesiące wiek emerytalny ma rosnąć o kolejny miesiąc. Dla mężczyzn proces zakończy się w 2020 r., a dla kobiet w 2040 r. - zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych - dla tych, co wejdą do służby w 2012 r. i później proponowany wiek emerytalny to 55 lat lub 25 lat służby - duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie emerytalnym. Jeśli będzie to konieczne, konkordat zostanie zmieniony - podwyżka dla policjantów i wojskowych po 300 zł na głowę od 1 lipca 2012 i - jeśli się uda - podwyżka podobnego wymiaru pod koniec kadencji expose

Źródło: TVN CNBC