Abolicja podatkowa dla emigrantów

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Z abolicji skorzystają m.in. Polacy w Wielkiej Brytanii

Umorzenie zaległości podatkowych dla Polaków pracujących za granicą przewiduje ustawa, którą w czwartek wieczorem przyjął Sejm. Abolicja będzie dotyczyć podatników zarabiających w krajach, z którymi Polska ma, bądź miała, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 418 posłów. Nikt się nie wstrzymał od głosu.

Akt prawny dotyczy podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Polski. Chodzi o kraje, z którymi Polska ma, bądź miała, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidujące obliczenie podatku za pomocą tzw. metody zaliczenia proporcjonalnego. Według niej, Polacy pracujący za granicą muszą się rozliczać nie tylko z miejscowym fiskusem, ale także dopłacać podatek w polskim urzędzie skarbowym.

Ta niekorzystna dla podatników metoda rozliczania z fiskusem funkcjonuje ciągle m.in. w umowach z: Belgią, Holandią, Finlandią, Danią, Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Australią. Do końca 2006 r. podobne umowy obowiązywały także w stosunkach z Wielką Brytanią i Irlandią Północną, które po wejściu Polski do UE stały się popularnymi miejscami emigracji zarobkowej.

Zwrot podatków i umorzenie zaległości

Nowelizacja przewiduje umorzenie zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia. Zakłada także zwrot podatku dla tych podatników, którzy w latach 2002-2007 dokonali rozliczenia i zapłacili podatek.

Podatnicy do wniosku będą musieli dołączyć oświadczenia o wykonywanej pracy za granicą i zapłaconym tam podatku. O zwrot podatku za 2002 r., będzie można składać wnioski w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Posłowie przyjęli kilka poprawek, z których jedna obliguje ministra finansów do określenia wzoru oświadczenia potwierdzającego uzyskanie dochodów zagranicą. Inna przewiduje, że cała ustawa wejdzie życie z dniem ogłoszenia. Wcześniejsza wersja zakładała wejście w życie niektórych przepisów 1 stycznia 2009 r.


Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24