Najnowsze

ABC reformy emerytalnej. 10 faktów o ZUS i OFE. Przeczytaj zanim zdecydujesz

Najnowsze

OFE czy ZUS, czyli kto nie musi nic robić
TVN24 Biznes i ŚwiatOFE czy ZUS, czyli kto nie musi nic robić

Od 1 kwietnia do 31 lipca każdy Polak opłacający składki emerytalne musi zdecydować, czy chce wciąż odkładać ich część w OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Co warto wiedzieć i o czym warto pamiętać zanim podejmiemy decyzję? Oto lista 10 najważniejszych faktów przygotowana przez tvn24bis.pl.

1. Co musisz zrobić od 1 kwietnia do 31 lipca?

W tym czasie otwarte będzie pierwsze tzw. okienko transferowe - o czym piszemy dalej. Nowe przepisy pozwalają na wybór, gdzie chcemy oszczędzać na starość. Od 1 kwietnia do 31 lipca ubezpieczeni powinni zdecydować, czy część ich składki emerytalnej będzie nadal trafiać do OFE, czy zasili indywidualne subkonto w ZUS.

2. Gdzie są twoje składki?

Od 1 lutego 2014 r., z pensji każdego zatrudnionego na umowę o pracę Polaka co miesiąc potrącana jest składka na emeryturę - wynosi ona 19,52 proc. Z tego 12,22 proc. wędruje do ZUS, 4,38 proc. na subkonto ZUS, a do OFE 2,92 proc.

Jeśli Jan Kowalski będzie chciał pozostać przy OFE, musi się liczyć z tym, że będzie tam trafiać tylko 2,92 proc. jego składki, czyli tyle ile jest to obecnie. Reszta trafi do ZUS, przy czym 12,22 proc. na konto, a 4,38 proc. na specjalne w tym celu utworzone subkonto.

Decyzja o wyborze ZUS oznacza, że wszystkie kolejne składki trafią tam w całości, przy czym 12,22 proc. na konto, a na subkonto 7,3 proc.

3. Ile już mam na koncie i na ile mogę liczyć?

Każdy kto już zapomniał, gdzie odprowadzane są jego pieniądze, może to zawsze sprawdzić odwiedzając dowolny oddział ZUS, albo rejestrując się na stronie www.pue.zus.pl. Tam dowie się także, ile wynosi stan jego konta lub obliczy wysokość przyszłej emerytury. Gdy z uzbieranych składek nie starczy na wypłatę emerytury minimalnej (ok. 844 zł brutto), to ZUS podwyższy ją do tej kwoty. Warunkiem jest przepracowanie odpowiedniej liczby lat: 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Od 2022 r. będzie to 25 lat dla każdej z płci.Na jaką emeryturę może liczyć przeciętny Kowalski? Przyjęliśmy, że "Jan Kowalski" urodził się w 1980 roku i został zatrudniony na umowę o pracę w 2004 roku. W czasie "okienka transferowego" postanowił odkładać jednocześnie w ZUS i OFE. Założyliśmy, że jego pensja to 2000 zł brutto, czyli na rękę dostaje 1420 zł. Średnią waloryzację ZUS ustaliliśmy na 6,8 proc. (dane za MPiPS), a stopę zwrotu z OFE na 6,5 proc. Takie wyniki ZUS i fundusze zanotowały w latach 2000-2012. Wzrost wynagrodzeń oszacowaliśmy ostrożnie na 1,5 proc., a wzrost gospodarczy na 2 proc (np. rząd założył w ustawie budżetowej wzrost na poziomie 2,5 proc. PKB). Z tych obliczeń wyszło nam, że Kowalski osiągnąwszy 65 lat będzie mógł liczyć na częściową emeryturę w wysokości 679,34 zł na rękę, ale przechodząc na emeryturę w wieku 67 lat będzie mógł liczyć na 1746,19 zł (również netto).

4. Kto musi wypełnić formularz?

- Ci, którzy wybiorą subkonto ZUS nie robią nic - tłumaczy w rozmowie z TVN24 Biznes i Świat Paweł Jaroszek wiceprezes ZUS. - Z kolei osoby, które chcą zostać w OFE, muszą wypełnić i złożyć specjalne oświadczenie - dodaje.

DEKLARACJA O POZOSTANIU W OFE

Decydując się na dalsze oszczędzanie w OFE, można także od razu zmienić dotychczasowy fundusz.

5. Jak wypełnić formularz?

Na oświadczeniu ubezpieczony będzie musiał wpisać wszystkie swoje dane osobowe, m.in.: imię, nazwisko, data urodzenia czy PESEL.

Będzie musiał także złożyć podpis pod stwierdzeniem, że zapoznał się z informacjami: o powszechnym systemie emerytalnym przygotowanymi przez resorty pracy i finansów, oraz o OFE przygotowanymi przez nie same.

Z tej pierwszej dowiemy się, ile wynosi składka emerytalna, co się z nią dzieje teraz i co się z nią stanie, jeśli zdecydujemy się na zmianę lokowania składki. Słowem, będą to wszystkie te informacje, które przedstawiliśmy w punkcie 3. Będą one także dostępne m.in. w placówkach ZUS oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego, ministerstw pracy i finansów. Te o OFE przygotują towarzystwa po poprawkach zalecanych przez KNF.

Druga z informacji dotyczyć będzie powszechnych towarzystwach emerytalnych i wysokości środków, którymi się opiekują w ramach OFE.

O tym, jak wypełnić prawidłowo powyższy druk, krok po kroku wyjaśnia dziennikarka TVN24 Biznes i Świat Karolina Hytrek-Prosiecka.

ZUS czy OFE
ZUS czy OFETVN24 Biznes i Świat

Jeśli ktoś będzie miał problemy z wypełnieniem formularza, to może zawsze zadzwonić na infolinię ZUS: 801 400 987.

6. Jak złożyć formularz?

Drugi sposób zakłada wypełnienie oświadczenia na stronie www.pue.zus.pl wydrukowanie go i wysłanie pocztą, przy czym liczyć się będzie data stempla, tak jak w przypadku składania corocznych deklaracji podatkowych.

Trzecia droga, to zaniesienie wypełnionego formularza do jednej z ponad 300 placówek ZUS. - W 127 oddziałach są także automaty, które umożliwiają wypełnianie i wysyłanie oświadczeń - dodaje Jaroszek. Czy nie boi się zalewu klientów? - Jesteśmy na to przygotowani - zapewnia. - Gdy zajdzie taka potrzeba, to skierujemy do obsługi dodatkowych ludzi "z zaplecza na front" - dodaje.

7. A co jeśli zmienisz zdanie?

Jeśli po 31 lipca zmienimy zdanie co do sposobu przekazywania składek, to na kolejną możliwość złożenia deklaracji będziemy musieli poczekać aż do kwietnia 2016 r. Wtedy rozpocznie się tzw. „okienko transferowe”, które potrwa do końca lipca 2016. Kolejne "okienka" będą otwierane co cztery lata.

8. Co z dziedziczeniem?

Bez względu na to, czy nasza składka będzie trafiała do ZUS czy do OFE, jest ona objęta dziedziczeniem. To znaczy, że część środków zgromadzonych na naszym subkoncie trafi do naszych najbliższych jeżeli nie dożyjemy emerytury lub jeżeli odejdziemy w ciągu trzech lat po uzyskaniu prawa do emerytury. Dziś środki z konta emerytalnego też trafiają do uposażonych, najczęściej rodziny.

9. Co to za zmiany?

Zmiany te wprowadzane są na podstawie ustawy obowiązującej od 1 lutego 2014 roku. Otwarte Fundusze Emerytalne przekazały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych część zgromadzonych środków, a dokładnie 51,5 proc., czyli 153 mld zł. Zanim każdy z nas będzie mógł zobaczyć, ile ich jest, minie sporo czasu. ZUS ma czas na zaewidencjonowanie informacji odnoszących się do poszczególnych członków OFE do 31 marca 2015 r.

10. Co wolno OFE?

Według nowych przepisów fundusze nie mogą już inwestować w obligacje skarbowe oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Wprowadzony został minimalny poziom inwestycji OFE w akcje.

Ponadto 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE mają być stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS - czyli faktycznie do ZUSu - i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Autorzy reformy tłumaczą, że dzięki temu zgromadzone w OFE środki będą chronione przed zawirowaniami na rynkach.

Poza tym pobierana przez fundusze maksymalna opłata od składki spadnie z 3,5 do 1,75 proc. Obniżona będzie również opłata pobierana przez ZUS za przekazywanie składek do OFE - z 0,8 do 0,4 proc.

Wprowadzono też minimalny poziom inwestycji OFE w akcje. Wynosi on 75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r.

Autor: rf//gry / Źródło: TVN24 Biznes i Świat

Pozostałe wiadomości