8 bilionów przepłynęło przez parkiet GPW

Najnowsze

Aktualizacja:
tvn24.pl Artur Tarkowski8 bilionów zlotych przepłynęło w zeszłym roku przez warszawską giełdę

8,2 bilionów złotych - taka była wartość 18 miliardów transakcji rozliczonych w ubiegłym roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Oznacza to, że liczba rozliczonych transakcji nie zmieniła się wobec 2009 roku; wzrosła natomiast ich wartość o blisko 70 proc. rok do roku.

KDPW poinformował, że na koniec grudnia ub.r. w spółce było zdeponowanych 780 emisji akcji, 191 emisji obligacji skarbowych oraz 129 emisji obligacji pozaskarbowych. Liczba emisji w przypadku obligacji pozaskarbowych wzrosła najbardziej w stosunku do końca 2009 roku, bo o 187 proc. Dla akcji i obligacji skarbowych wzrost ten wyniósł odpowiednio: 32 proc. i 15 proc.

W całym ubiegłym roku w KDPW zarejestrowano 934 zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń spółek, notowanych na rynku giełdowym.

Na koniec 2010 r. w KDPW było zarejestrowanych 730 emitentów papierów wartościowych (wobec 583 na koniec 2009 r.).

Depozyt miał 72 uczestników bezpośrednich, czyli o jednego więcej, niż rok wcześniej. Chodzi o firmy inwestycyjne, które posiadają konto depozytowe w KDPW.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl Artur Tarkowski