42 proc. Polaków boi się euro

Najnowsze

sxc.huWprowadzenie euro za korzystne uważa dwa razy mniej osób niż tych, którzy widzą zagrożenia

42 proc. Polaków negatywnie postrzega wejście Polski do strefy euro - wynika z sondażu TNS OBOP. W opinii 23 proc. badanych przyjęcie wspólnej waluty europejskiej byłoby czymś dobrym. Większość uważa, że euro może wpłynąć na... naszą tożsamość narodową.

25 proc. badanych ocenia, że wprowadzenie euro nie będzie ani korzystne, ani niekorzystne, a 10 proc. nie ma zdania na ten temat.

Większość ankietowanych uważa, że wejście Polski do strefy euro będzie miało wpływ na sytuację ich gospodarstw domowych, na polską gospodarkę oraz może wpłynąć na naszą tożsamość narodową. 55 proc. Polaków obawia się, że może się to wiązać z niekorzystnym wpływem na sytuację ich gospodarstw domowych. Najczęściej tego zdania są osoby w najtrudniejszej sytuacji materialnej, a także starsze oraz gorzej wykształcone.

Euro zachwieje tożsamością?

40 proc. ocenia, że wprowadzenie w naszym kraju wspólnej waluty będzie miało niekorzystny wpływ na polską gospodarkę, a 31 proc. - że wpłynie pozytywnie. W opinii 57 proc. Polaków, wprowadzenie euro może mieć wpływ na naszą tożsamość narodową; 37 proc. ocenia, że zmiana waluty może być zagrożeniem, a 20 proc. postrzega ją jako potencjalną korzyść dla tożsamości.

38 proc. Polaków opowiedziało się za wprowadzeniem w naszym kraju euro po 2013 roku. O tym, że optymalne byłoby wejście do strefy euro wcześniej, czyli najpóźniej w 2013 roku, przekonanych jest 17 proc. badanych. 22 proc. uważa, że Polska nigdy nie powinna wprowadzać euro, a 23 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż TNS OBOP przeprowadzony był w dniach 10-15 czerwca br. na reprezentatywnej, losowej 1001-osobowej ogólnopolskiej próbie osób powyżej 15. roku życia.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu