245 mln zł dla gospodarstw dotkniętych klęskami

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Straty po burzach w Polsce będą w pełni pokryte - zapowiada rząd

Około 245 mln zł rząd przeznaczy dla rolników poszkodowanych przez tegoroczną suszę lub huragan. Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę w tej sprawie - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Pomoc obejmuje ulgi i zwolnienia ze składek i opłat, kredyty preferencyjne i przedłużenie terminów spłat kredytów inwestycyjnych i klęskowych oraz dopłaty do ziarna na zasiewy.

W przypadku kredytów preferencyjnych pomoc polega na dopłatach do ich oprocentowania. To kredyty na wznowienie produkcji rolnej. Przewidziana jest ponadto możliwość prolongowania spłat rat kredytów inwestycyjnych i klęskowych.

Wsparcie w wielu odsłonach

Poszkodowany rolnik będzie mógł uzyskać ulgę lub zwolnienia ze składek płaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ulgi i zwolnienia obejmą również opłaty za czynsz dzierżawny płacony Agencji Nieruchomości Rolnych. Możliwe będą także zwolnienia z podatku rolnego.

Dla gospodarstw dotkniętych klęskami przewidziane są dopłaty do ziarna siewnego. Ponadto zostaną wypłacone jednorazowe zasiłki pieniężne w wysokości 500 zł dla rodzin prowadzących gospodarstwa rolne do 5 ha oraz 1000 zł dla rodzin posiadających gospodarstwa rolne powyżej 5 ha. Natomiast rodziny rolnicze, które poniosły szkody spowodowane przez huragan, otrzymają – w zależności od poniesionych zniszczeń – do 15 tys. zł.

Płynie dodatkowa pomoc

15 mln złotych z ministerstwa rolnictwa i 1 mln z kasy KRUS to dodatkowe sumy, jaką przeznaczono na pokrycie szkód wyrządzonych przez weekendowe wichury.

100 procent dla ofiar

Wicepremier Grzegorz Schetyna poinformował, że poszkodowani przez trąbę powietrzną otrzymają odszkodowania, które w pełni pokryją doznane przez nich straty, a premier Donald Tusk powiedział po huraganie, że "wszyscy, którzy stracili swoje domy w sposób całkowity, albo których domy zostały przez ten żywioł zdemolowane, otrzymają 100 proc. zwrotu kosztów odbudowy lub naprawy domu". Tusk zaznaczył, że także ubezpieczeni otrzymają tę pomoc. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że zwolni poszkodowanych z podatku od darowizn. Płaci się go od darowanych kwot powyżej 4900 zł.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24