155 firm z Unii dostanie pieniądze na innowacje. Z Polski tylko jedna

 
SXCKażde ze 155 małych i średnich przedsiębiorstw z 21 krajów otrzyma 50 tys. euro

Komisja Europejska ogłosiła w czwartek listę 155 firm, które jako pierwsze skorzystają z nowego instrumentu finansowania najbardziej innowacyjnych małych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. Z Polski tylko jednej firmie udało się wejść do puli zwycięzców.

Każde ze 155 małych i średnich przedsiębiorstw z 21 krajów otrzyma 50 tys. euro na finansowanie studiów wykonalności swych projektów. To jednak tylko początek - projekty te mają bowiem szanse skorzystać z przyznawanego przez KE dalszego wsparcia finansowego o wartości przekraczającej 2,5 mln euro każdy. - Ten nowy instrument ukierunkowany jest na projekty, które są prawdziwie innowacyjne, mają spore szanse na rynku i solidnie przygotowany plan wprowadzenia ich do obrotu - podkreśliła cytowana w komunikacie KE komisarz ds. badań, innowacji i nauki Maire Geoghegan-Quinn.

Hiszpania pierwsza

Najwięcej przedsiębiorstw, które mogą liczyć na środki z kasy UE, bo aż 39, pochodzi z Hiszpanii. W konkursie dobrze poradzili sobie też przedstawiciele mniejszego biznesu z Wielkiej Brytanii (26) oraz Włoch (20). Skuteczniej niż Polacy o środki z UE starali się m.in. Estończycy, Węgrzy, Słoweńcy, czy Austriacy. Taki sam wynik jak my jeśli chodzi o przyznanie wsparcia uzyskali Bułgarzy, Łotysze i Portugalczycy. Jedyny pozytywnie rozpatrzony wniosek z Polski koordynowany jest przez firmę Pixel Legend ze Szczecina, która zajmuje się m.in. programowaniem. W pierwszej turze konkursu złożono 2 662 wnioski. Po ocenie niezależnych ekspertów wybrano 317, które spełniało kryteria kwalifikacji. Spośród tych wniosków finansowanie przyznano 155 firmom. Zwycięskie MŚP mają szanse na sukces w drugim etapie programu, w którym wnioskodawcy mogą uzyskać finansowanie o wartości od 0,5 mln do 2,5 mln euro na realizację innowacyjnych działań, takich jak demonstracja, testowanie, pilotaż, zwiększanie skali i miniaturyzacja. Zwycięscy będą również mieli czas, by dopracowywać plany biznesowe.

Setki projektów

Jak podała KE w 2014 r. finansowanie otrzyma prawdopodobnie w sumie około 645 projektów. Liczba ta wzrośnie do 670 w 2015 r. Zaproszenie do składania wniosków jest stale otwarte. Kolejne terminy oceny wniosków upływają 24 września i 17 grudnia 2014 r. w ramach pierwszego etapu oraz 9 października i 17 grudnia 2014 r. w ramach etapu drugiego. Instrument na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) został uruchomiony w ramach "Horyzontu 2020", nowego unijnego programu finansowania badań naukowych z budżetem w wysokości 80 mld euro. Ma on wspomóc innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. "Horyzont 2020" jest największym w historii unijnym programem na rzecz badań i innowacji, w którym przewidziano również rekordowo wysokie środki finansowe dla MŚP. O finansowanie ze środków tego instrumentu mogą ubiegać się MŚP z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem "Horyzont 2020".

Autor: mn//km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SXC

Pozostałe wiadomości