1/5 PZU na sprzedaż

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Prywatyzują ubezpieczeniowego giganta

- Eureko zadeklarowało, że podczas debiutu PZU sprzeda nie mniej niż 17 proc. akcji spółki - poinformował resort skarbu w czwartkowym komunikacie. Skarb Państwa nie wyklucza sprzedaży do 5 proc. swoich akcji.

- Wobec dobrej koniunktury na rynkach kapitałowych Skarb Państwa rozważa możliwość sprzedaży dodatkowych akcji ze swojej puli. Decyzja co do ewentualnej sprzedaży, jak i dokładna liczba możliwych do zaoferowania przez Skarb Państwa akcji, jednak nie więcej niż 5 proc. wszystkich akcji, zostanie ustalona w oparciu o analizę popytu i ceny, przy założeniu utrzymania kontroli strategicznej Skarbu Państwa nad PZU - podało ministerstwo skarbu.

Prywatyzacja coraz bliżej

Wcześniej planowano, że na giełdzie zostanie sprzedanych 20 proc. walorów spółki. Chodziło o 14,9 proc. akcji PZU wniesionych do spółki celowej Kappa (z czego 10 proc. akcji Eureko, a 4,9 proc. akcji Skarbu Państwa) oraz 5 proc. walorów PZU, należących do holenderskiego ubezpieczyciela i zadeklarowanych do sprzedaży w październikowej ugodzie.

Debiut PZU zaplanowano na połowę maja 2010 roku. Spółka złożyła już prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.

PZU to największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce. Jako spółka pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa od 1991 roku. Jej giełdowy debiut przez lata był odsuwany ze względu na konflikt wśród akcjonariuszy. Został on zażegnany dopiero jesienią zeszłego roku.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24