1,2 mln zł kar po kontrolach na budowach

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Kontrole na budowach krótkotrwałe, a i tak przyniosły 1,2 mln zł mandatów

Inspektorzy pracy przeszli się po budowach w całym kraju. Co przyniosła kontrola? 1,3 tys. decyzji nakazujących wstrzymanie prac ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracowników oraz 1100 mandatów na kwotę 1,2 mln zł.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy trwała od 22 marca do 30 kwietnia i objęła 2,3 tys. kontroli na budowach w całym kraju. Część z nich dotyczyła inwestycji związanych z EURO 2012, m.in. budowy dróg i hoteli. Trzy czwarte kontroli przeprowadzono w małych firmach, zatrudniających do dziewięciu osób. Co piąte skontrolowane przedsiębiorstwo zatrudniało od 10 do 49 osób.

- Były to kontrole krótkotrwałe, skoncentrowane na identyfikacji nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia - wyjaśnia rzeczniczka PIP Danuta Rutkowska.

Złe zabezpieczenia, zła eksploatacja

Najczęściej nieprawidłowości dotyczyły przygotowania i organizacji stanowisk pracy oraz prowadzenia robót i procesów technologicznych. Kontrolerzy PIP wydali 4,1 tys. decyzji nakazujących usunięcie uchybień - np. zabezpieczenia otworów i przejść na terenie budowy.

1,7 tys. wydanych decyzji dotyczyło eksploatacji maszyn, urządzeń i rusztowań. 1,4 tys. odnosiło się do eksploatacji urządzeń energetycznych - np. zabezpieczenia przed uszkodzeniem czy dotknięciem przewodów elektrycznych.

Ponad 1 tys. decyzji PIP dotyczyło zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, w tym wydzielenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych. 990 decyzji odnosiło się do właściwego przygotowania robotników do pracy - np. braku kasków ochronnych czy sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Winne pośpiech i "oszczędności"

W ocenie inspektorów pracy główne uchybienia wynikają z pośpiechu i ograniczania kosztów w zakresie bezpieczeństwa prac. Brakuje też bezpośredniego nadzoru nad pracami. Kierownicy budów nadzorują często prace jednocześnie na kilku budowach.

Według PIP problemem są także niskie kwalifikacje i brak odpowiednich uprawnień pracowników, zaniedbywanie szkoleń i badań lekarskich pracowników. W ocenie kontrolerów na niektórych budowach w dalszym ciągu używany jest zużyty sprzęt i stare urządzenia. Wyniki dotychczasowych kontroli wskazują na liczne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24