Zmiany w systemie homologacji pojazdów. Jest zielone światło

Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Inflacja w salonach samochodowych. Ceny aut w górę
Inflacja w salonach samochodowych. Ceny aut w góręTVN Turbo
wideo 2/5
TVN TurboInflacja w salonach samochodowych. Ceny aut w górę

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zmian w systemie homologacji pojazdów. Nowelizacja ma na celu stworzenia jednolitych i przejrzystych przepisów - wskazało Ministerstwo Infrastruktury. Zmiany, które dotyczą między innymi producentów, dystrybutorów oraz importerów pojazdów, mają wejść w życie od początku kwietnia. Teraz przepisy trafią do prac w Sejmie.

Chodzi o projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Proponowane przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnego. Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR) dołączonej do projektu, by uniknąć sankcji za niewdrożenie przepisów należy ustanowić jak najszybszy termin wejścia w życie ustawy.

"Wdrożenie ww. przepisów jest niezbędne do zapewnienia zgodności polskiego prawodawstwa z prawodawstwem unijnym, a tym samym zapobiegania powstawaniu utrudnień dla polskich przedsiębiorców w funkcjonowaniu na rynku unijnym oraz uniknięcia nałożenia na Polskę kar za niewdrożenie przepisów unijnych" - czytamy w OSR.

Przepisy w pierwotnej wersji projektu przygotowanej w sierpniu 2021 roku, miały zacząć obowiązywać 1 stycznia 2022 roku. Następnie miało się to stać 1 stycznia 2023 roku. Ostatecznie - jak podało MI - nowe rozwiązania wejdą w życie 1 kwietnia 2023 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Rząd szykuje zmiany w systemie homologacji pojazdów

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji, "w projektowanej ustawie zaproponowano sposób wskazania organów krajowych właściwych do spraw homologacji, nowy system naliczania wysokości opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych, w oparciu również o roboczogodziny (obok stawek maksymalnych równych stawkom stosowanym obecnie), oraz tam, gdzie na to pozwalały procedury unijne - zaproponowano utworzenie procedur krajowych w oparciu o krajowe akty prawne". 

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego został w projekcie ustawy wyznaczony nie tylko jako organ właściwy w sprawach homologacji w Polsce, ale również jako organ nadzoru rynku. W OSR stwierdzono, że planowane przepisy wzmocnią sprawowany przez dyrektora TDT nadzór nad właścicielami świadectw homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu oraz zakładami montującymi.

Dotychczas wydane świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem mają zachować ważność po wejściu w życie proponowanej ustawy, możliwy więc będzie dalszy montaż instalacji w oparciu o te świadectwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia m.in. dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na skutek montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu dyrektor TDT będzie mógł zawiesić wydane świadectwo homologacji montażu takiej instalacji.

Projekt wprowadza też nowy system naliczania opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych - w systemie opłaty za godzinę pracy przedstawiciela TDT w wysokości 3,75 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanej przez Prezesa GUS. Jednocześnie wskazano maksymalne stawki opłat za poszczególne czynności, które są analogiczne jak stawki obowiązujące w ustawie Prawo o ruchu drogowym, np. za wydanie świadectwa homologacji typu UE pojazdu nie więcej niż 1600 zł, a za zmianę takiego świadectwa nie więcej niż 400 zł.

Ministerstwo Infrastruktury nie przewiduje wzrostu cen pojazdów oraz ich wyposażenia. "Koszty udzielenia świadectwa homologacji typu pojazdu stanowią bowiem wartość znikomą w porównaniu z kosztami budowy pojazdu, a ponadto należy mieć na względzie, iż na podstawie wydanego świadectwa homologacji typu UE pojazdu możliwa jest produkcja nieograniczonej liczby pojazdów" - wskazał resort.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości