Na zmianie przepisów skorzystaliby kierowcy. "Uproszczenie w procesie rejestracji aut"

TVN24 Biznes

Jakim typem kierowcy jesteś? TVN Turbo
wideo 2/5

Nowy właściciel samochodu będzie mógł zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną na szybie. Taką zmianę w przepisach chce zaproponować ministerstwo infrastruktury. Jak wynika jednak z odpowiedzi na interpelację posła Piotra Liroya-Marca, resort uzależnia przygotowanie odpowiedniej nowelizacji od uwzględnienia projektu w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Piotr Liroy-Marzec napisał w interpelacji, że w ostatnim czasie do jego biur poselskich zgłaszają się mieszkańcy, którzy mają problem z rejestracją zakupionych pojazdów. "Skarżą się oni na duże kolejki w wydziałach komunikacji. Wielogodzinne oczekiwanie na załatwienie sprawy, konieczność kilku wizyt w urzędzie, brak możliwości załatwienia rejestracji pojazdu przez internet zmuszają obywateli do wykorzystywania na ten cel urlopów wypoczynkowych" - czytamy.

Szybsza rejestracja

Jak zauważył, obecnie każda tablica rejestracyjna odpowiada kodowi powiatu, wskutek czego należy dokonać przerejestrowania w prawie każdym przypadku zakupu pojazdu, a wydanie nowych tablic rejestracyjnych przedłuża całą procedurę.

"W przypadku gdy tablice rejestracyjne zostałyby przypisane do danego pojazdu, od momentu rejestracji w kraju aż do zbycia poza terytorium Polski lub jego utylizacji, procedura rejestracji pojazdu przebiegałaby dużo szybciej" - argumentował poseł.

Dodał, ze w takim przypadku część pozostałych formalności mogłoby ulec cyfryzacji. "Rozwiązanie mające na celu wprowadzenie jednej tablicy rejestracyjnej na całe »życie« pojazdu byłoby korzystne dla obywateli i dla administracji publicznej" - podkreślił.

Odpowiedź ministerstwa

W odpowiedzi na interpelację wiceminister Marek Chodkiewicz poinformował, że resort infrastruktury "jest w trakcie przygotowywania zgłoszenia do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, którego celem jest również uproszczenie procedur związanych z rejestracją pojazdów, uwzględniając postulaty zgłaszane do ministerstwa przez obywateli i inne podmioty".

Jedną z propozycją ma być wprowadzenie możliwości zachowania, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, w tym zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej, jeżeli właściciel pojazdu składa wniosek o rejestrację pojazdu, który był zarejestrowany na terytorium Polski i posiada tablice rejestracyjne zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami.

"Szczegółowe konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe zostaną przeprowadzone, jeśli projekt przedmiotowej ustawy zostanie ujęty w ww. wykazie prac legislacyjnych. W ich toku każdy będzie mógł zgłosić opinie, które z uwagą będą analizowane przez MI" - napisał Chodkiewicz.

"Można założyć, że wyżej wymienione proponowane uproszczenie w procesie rejestracji pojazdów przyczyni się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla posiadaczy pojazdów, ale i samorządowych organów rejestrujących" - dodał.

Autor: tol//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: pixabay ((Public Domain)